Người dân sắp được sử dụng bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

[VOV2] - Công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ; kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được đẩy mạnh trong những năm qua.

Trần Thu Trang

Trong những năm qua, đặc biệt kể từ khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo (Đề án 1237), công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ được đẩy mạnh ở trong và ngoài nước. Riêng năm 2020, cả nước đã tìm kiếm, quy tập được gần 1.600 hài cốt liệt sỹ.

Một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ là việc hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; triển khai công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên phạm vi toàn quốc. Đại tá Dương Văn Sinh, Phó trưởng phòng Công tác mộ, Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cho biết đến nay đã cơ bản hoàn thành rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ. Bộ Quốc phòng đã chuyển giao hơn 843.000 bản ghi về liệt sĩ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chuyển giao gần 1.200.000 bản ghi về liệt sĩ, hơn 300.000 bản ghi về mộ liệt sĩ để Bộ Thông tin và Truyền thông tích hợp, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ.

Về công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên toàn quốc, đã cơ bản hoàn thành kết luận địa bàn; một số địa phương đã lập được bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ ở 3 cấp (xã, huyện, tỉnh); đã có 59/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành kết luận địa bàn; 22/63 địa phương cấp tỉnh vẽ được bản đồ.

Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị- Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 phối hợp với Cục Bản đồ, Bộ Tổng tham mưu xây dựng, hoàn thiện phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tích hợp, cập nhật dữ liệu vào phần mềm. Dự kiến thời gian tới sẽ tổ chức tập huấn chuyển giao cho Ban chỉ đạo 515 các quân khu, các tỉnh quản lý, khai thác phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và cung cấp thông tin đến thân nhân.

Khi hoàn thành, phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ có chức năng tương tác với người dân (thân nhân liệt sĩ). Người dân có thể tra cứu thông tin về liệt sĩ; cung cấp thông tin sơ đồ, địa hình, khu vực có thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ để cơ quan chức năng tiếp nhận, xác minh, chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Mời quý vị thính giả nghe Đại tá Dương Văn Sinh, Phó trưởng phòng Công tác Mộ, Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam giải đáp các thắc mắc, tư vấn các trường hợp cụ thể liên quan tới tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại đây:

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục