Thực tế, thời gian qua, bên cạnh việc xử lý nghiêm những cá nhân sai phạm, Đảng ta đồng thời luôn giữ vững quan điểm bảo vệ cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Tuy nhiên, để có được đội ngũ cán bộ như vậy thì cần xây dựng cơ chế, tạo môi trường như thế nào để họ sáng tạo và cống hiến?

Khách mời tham gia chương trình:

Bà Nguyễn Thị Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương

PGS.TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản.

Ông Dương Văn An, Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Bình Thuận.

Tương tác trên: Fanpage: VOV2 Cuộc sống muôn màu Youtube: VOV2 Văn hóa Xã hội Hotline: 0243.826.55.66 - 0243.826.56.56