Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến chế độ, chính sách cho người nhiễm hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Ngày 14/8/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1246/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) cũng đã chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021. Tuy nhiên, trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, việc phòng chống HIV/AIDS cũng gặp nhiều khó khăn. Do đó, việc phòng chống HIV/AIDS rất cần sự chung tay của người dân, mỗi người dân là một "pháo đài" trong phòng chống AIDS.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe toàn bộ phần tư vấn của tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Thị Nhàn - Trưởng phòng Điều trị và chăm sóc HIV/AIDS, Cục phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế về những chế độ, chính sách đối với người nhiễm hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS: