Từ khóa tìm kiếm: tư vấn chế độ chính sách

Quản lý thức ăn chăn nuôi để bình ổn giá thành và an toàn thực phẩm

[VOV2] - Thức ăn chăn nuôi (TACN) ảnh hưởng rất lớn đến an toàn thực phẩm và giá thành của sản phẩm chăn nuôi trong nước.

Quyền và nghĩa vụ khi giao kết hợp đồng lao động

[VOV2] - Hợp đồng lao động cần ghi những nội dung gì? Người sử dụng lao động có trách nhiệm gì khi nhận người lao động vào làm việc? Người lao động đã ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp có được đơn phương chấm dứt hợp đồng?

Chính sách phát triển giáo dục mầm non

[VOV2] - Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục qốc dân, đặt nền móng giúp trẻ hình thành và phát triển nhân cách cũng như trí tuệ.

Chính sách cho người nhiễm hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

[VOV2] - Dịch Covid-19 ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của mọi người, đặc biệt với những người bị nhiễm hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Do đó, chế độ, chính sách với đối tượng này cũng cần được điều chỉnh cho phù hợp.