Từ 2013 đến 2022, toàn quốc đã tìm kiếm quy tập được 19.357 hài cốt liệt sỹ. Trong nước là 9.533 hài cốt liệt sỹ, Lào 3.062 hài cốt liệt sỹ, Campuchia 6.762 hài cốt liệt sỹ. Riêng từ năm 2017 đến tháng 12/2022 toàn quốc tìm kiếm, quy tập được 9.793 hài cốt liệt sỹ.

Bộ LĐ-TB&XH đã tiếp nhận 217 mẫu hài cốt liệt sỹ và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sỹ, phân tích ADN được 23.355 mẫu, lưu trữ tại cơ sở giám định ADN; xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin 4.134 trường hợp.

Đây là những kết quả được báo cáo tại Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ giai đoạn 2017-2022 giữa Ban chỉ đạo 515 quốc gia và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam diễn ra sáng nay, 31/3, tại Hà Nội.

Trong những năm tới, công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin gặp nhiều khó khăn như số lượng hài cốt liệt sỹ cần tìm kiếm, quy tập và còn thiếu thông tin còn nhiều trong khi thông tin về liệt sỹ và mộ liệt sỹ càng ít, độ chính xác không cao đòi hỏi Ban chỉ đạo 515 quốc gia cần tiếp tục triển khai nhiều giải pháp quyết liệt và đồng bộ.

Công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ cần được đẩy mạnh với hình thức phong phú, đa dạng tới cả các tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài. Đồng thời phối hợp thu thập, kết nối, xử lý thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ; tiếp tục giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị trong chiến tranh; hoàn thành cơ bản rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sỹ; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sỹ.