Khoản vay sẽ hỗ trợ các hoạt động của LDC (đơn vị kinh doanh và chế biến hàng nông sản) tại Ấn Độ, In-đô-nê-xia, Pa-ki-xtan, Thái Lan và Việt Nam bằng cách tài trợ tồn kho cà phê, bông và gạo cho hơn 50.000 nông dân sản xuất nhỏ trên khắp các quốc gia này. Điều này sẽ giúp bảo đảm duy trì chuỗi cung ứng thực phẩm và thu nhập đáng tin cậy cho nông dân sản xuất nhỏ, đồng thời giúp bù đắp tác động của việc gián đoạn chuỗi cung ứng do đại dịch.

Theo Phó Chủ tịch chuyên trách Nghiệp vụ Khu vực tư nhân và Quan hệ Đối tác công - tư của ADB, ông Ashok Lavasa, người nông dân sản xuất nhỏ, vốn đã dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu, đang đối mặt với những khó khăn ngày càng tăng do đại dịch, dẫn đến mất thu nhập, lãng phí cây trồng và lương thực, cũng như gián đoạn chuỗi cung ứng. Hỗ trợ của ADB sẽ giúp bảo đảm việc bao tiêu đáng tin cậy cho nông dân, cung cấp một phương thức trực tiếp để duy trì sinh kế và tài sản của họ, đồng thời cho phép họ đầu tư vào các phương pháp canh tác thích ứng khí hậu.

Khoản Hỗ trợ kỹ thuật đi kèm sẽ cung cấp các hoạt động đào tạo và xây dựng năng lực, nhằm củng cố lợi ích của những phương thức canh tác nông nghiệp bền vững và thích ứng khí hậu cho nông dân trồng bông ở Ấn Độ và nông dân trồng cà phê ở In-đô-nê-xia. Hỗ trợ kỹ thuật sẽ hỗ trợ thử nghiệm thí điểm tưới nhỏ giọt trên các cánh đồng bông ở Ấn Độ và sử dụng lò nung than sinh học ở In-đô-nê-xia. Hỗ trợ trong khuôn khổ hỗ trợ kỹ thuật dự kiến ​​sẽ mang lại lợi ích cho khoảng 4.000 nông dân, đặc biệt là phụ nữ. Nguồn vốn hỗ trợ kỹ thuật bao gồm 205.000 USD từ Quỹ đặc biệt Hỗ trợ Kỹ thuật của ADB cho việc Phục hồi từ COVID và 385.000 USD từ Quỹ Khí hậu chiến lược do ADB quản lý.

Ông James Zhou, Giám đốc Thương mại và Trưởng bộ phận châu Á của LDC cho biết, doanh nghiệp này cam kết trao quyền cho nông dân sản xuất nhỏ, những người mà hoạt động của họ đóng vai trò then chốt đối với an ninh lương thực toàn cầu, trong việc sử dụng các phương thức canh tác bền vững vì lợi ích của các thế hệ hiện tại và tương lai. Với những công cụ, kiến ​​thức và sự hỗ trợ phù hợp, nông dân có thể cải thiện lâu dài sản lượng và sinh kế của mình trong khi vẫn bảo tồn được môi trường./.