Để hỗ trợ các khách hàng phục hồi và phát triển, Agribank cam kết tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp giúp khách hàng tiếp cận vốn vay với 07 chương trình tín dụng chính sách, trong đó có 02 chương trình mục tiêu quốc gia (Cho vay theo chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Cho vay theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản; Cho vay nhà ở xã hội theo Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ; Cho vay chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp theo Quyết định số 63,65,68; Cho vay tái canh cà phê; Cho vay hỗ trợ huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP; Cho vay Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới).

Ông Lê Văn Tuấn, Phó Trưởng ban Chính sách Tín dụng, Agribank cho biết, hiện nay, ngân hàng này đã và đang triển khai các chương trình, chính sách ưu đãi để hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi và phát triển, cụ thể:

* Dành 10.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi đối với khách hàng SME (DN nhỏ và vừa) với mức lãi suất thấp hơn từ 1% - 1,5% so với sàn lãi suất cho vay tương ứng từng kỳ hạn. Trong đó, ưu tiên các lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh nông, lâm, thủy hải sản, nghề muối, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch.

* Chương trình tín dụng ưu đãi tài trợ Khách hàng xuất, nhập khẩu với quy mô lên tới 25.000 tỷ đồng. Áp dụng cho các khoản vay ngắn hạn với phương thức cho vay đa dạng phù hợp với nhu cầu vốn lưu động của từng doanh nghiệp tham gia chương trình. Lãi suất thấp hơn đến 1%/năm so với sàn lãi suất cho vay hiện hành của Agribank tương ứng đối với từng dải kỳ hạn. Ngoài ưu đãi về lãi suất, các khách hàng tham gia chương trình còn được hưởng ưu đãi hấp dẫn về tỷ giá mua bán ngoại tệ, phí dịch vụ.

* Agribank dành 20.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi ngắn hạn dành cho khách hàng doanh nghiệp lớn với mức lãi suất thấp nhất 3%/năm đối với kỳ hạn dưới 3 tháng, 3,5%/năm đối với kỳ hạn từ 03 - 06 tháng, 4%/năm đối với kỳ hạn từ 06 - 12 tháng.

* 15.000 tỷ đồng dành cho tài trợ các dự án đầu tư thuộc 6 ngành trọng điểm và dự án thuộc lĩnh vực xanh với lãi suất ưu đãi dành cho các khoản vay trung và dài hạn, với mức lãi suất thấp hơn từ 2% - 2,5% so với sàn lãi suất cho vay.

* Chương trình tín dụng ưu đãi lãi suất đối với lĩnh vực lâm sản, thủy sản triển khai từ giữa năm 2023. Đến cuối năm 2023, Agribank đã giải ngân vượt quy mô của chương trình. Tuy nhiên, để hỗ trợ cho các khách hàng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, năm 2024 Agribank tiếp tục tăng quy mô thêm 5.000 tỷ đồng với lãi cho vay thấp hơn tối thiểu từ 1-2%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của Agribank trong cùng thời kỳ.

* Chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết 33/NQ-CP của Chính phủ với Quy mô 30.000 tỷ đồng. Đối tượng áp dụng: Là pháp nhân, cá nhân đầu tư dự án và mua nhà ở tại các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng công bố theo quy định, bao gồm: Chủ đầu tư đầu tư dự án và người mua nhà ở tại dự án; Lãi suất cho vay sẽ thấp hơn lãi suất bình quân theo từng thời kỳ của Agribank (thấp hơn đối với chủ đầu tư: 1,5%/năm; đối với Người mua nhà: 2%/năm). Định kỳ 06 tháng/lần, Agribank sẽ thông báo lãi suất cho vay trong thời gian ưu đãi triển khai chương trình. Thời gian triển khai đến hết 31/12/2030. Hết quy mô của chương trình, Agribank có thể sẽ đề xuất NHNN cho bổ sung….. Đến nay, Agribank đã phê duyệt 08 Dự án nhà ở xã hội thuộc danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân (nhà ở xã hội tại khu công nghiệp) tại 07 tỉnh thành với tổng số tiền phê duyệt là 2.470 tỷ đồng, số tiền đã giải ngân là 421 tỷ đồng.

Cùng với các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng là doanh nghiệp, Agribank cũng triển khai các gói tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng là cá nhân như chương trình dành cho cá nhân vay vốn đầu tư sản xuất kinh doanh sản phẩm OCOP với quy mô 2.000 tỷ đồng, lãi suất cho vay thấp hơn sàn lãi suất ngắn hạn tối đa tới 2%/năm; chương trình cho vay ngắn hạn đối với khách hàng phục vụ sản xuất kinh doanh quy mô lên tới 20.000 tỷ đồng, lãi suất cho vay thấp hơn sàn lãi suất ngắn hạn tối đa 2%/năm và chương trình cho vay tiêu dùng với khách hàng cá nhân quy mô 10.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi thấp hơn sàn lãi suất từ 2-2,5%/năm.

Đến thời điểm 31/12/2023, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế của Agribank đạt trên 1,55 triệu tỷ đồng, chiếm 11,5% tổng dư nợ cho vay toàn hệ thống ngân hàng, trong đó 65% dư nợ cho vay của Agribank dành dành cho phát triển "Tam nông" và chiếm gần 40% thị phần tín dụng toàn ngành ngân hàng đầu tư cho lĩnh vực này.

Hiện Agribank đã có gần 3,1 triệu khách hàng vay vốn còn dư nợ, trong đó hơn 99% số lượng khách hàng là cá nhân. Agribank cũng được Ngân hàng Thế giới (WB) đã đánh giá Agribank là một trong số các Định chế tài chính thành công và hiệu quả nhất trên thế giới xét về khía cạnh khả năng tiếp cận các hộ gia đình nông thôn và các doanh nghiệp nhỏ.

Mời quý vị nghe ông Lê Văn Tuấn, Phó Trưởng ban Chính sách tín dụng - Agribank tư vấn, giải đáp các thắc mắc khi vay vốn ưu đãi tại đây: