Đây là một trong những hoạt động thiết thực thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 -2030” và chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời và xây dựng đơn vị học tập trong lực lượng CAND đến năm 2030” của Bộ Công an.

GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam và Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì buổi lễ cùng với sự tham dự của gần 500 đại biểu đại diện khối các cơ quan trung ương, Bộ Quốc phòng, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an cùng đông đảo các học viên khối các trường thuộc Bộ Công an.

Tại buổi lễ, Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ Công an đã thực hiện ký kết chương trình phối hợp giữa hai bên. Theo đó, chương trình được thực hiện nhằm phát huy thế mạnh của hai đơn vị, triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, chương trình của Chính phủ, Hội Khuyến học Việt Nam, Bộ Công an về xây dựng đơn vị học tập, xã hội học tập.

Về nội dung, Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ Công an phối hợp trong công tác tuyên truyền; nghiên cứu xây dựng các tiêu chí, tiêu chuẩn về xây dựng xã hội học tập, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện và phối hợp công tác khác bằng các hoạt động thích hợp theo chức năng, nhiệm vụ của hai đơn vị, bảo đảm các quy định của pháp luật.

Phát biểu tại buổi lễ, GS, TS Nguyễn Thị Doan cho rằng, Bộ Công An có nhiệm vụ hết sức nặng nề, được giao làm nòng cốt đảm bảo cho cuộc sống của nhân dân được bình yên trong điều kiện hết sức phức tạp. Việc học tập nâng cao trình độ là vô cùng cấp thiết nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng, nhân dân giao phó. Chủ tịch Hội khuyến học VN bày tỏ vui mừng khi Bộ Công an và Hội Khuyến học Việt Nam đã ký kết Chương trình phối hợp. Đây sẽ là đòn bẩy nhằm đẩy mạnh phong trào học tập, học tập thường xuyên, học tập suốt đời để bồi đắp những tri thức mới, đáp ứng yêu cầu công việc với chất lượng ngày càng tốt hơn.

“Việc ký kết chương trình phối hợp này mang ý nghĩa sâu sắc, đánh dấu sự học bước vào giai đoạn mới, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn. Chương trình đồng thời đánh dấu mối quan hệ giữa Bộ Công an và Hội Khuyến học Việt Nam bắt đầu được xây đắp thông qua việc thực hiện Kết luận 49 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” – GS.TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cũng cho biết, sau lễ ký kết, chương trình phối hợp sẽ được triển khai nghiêm túc đến hệ thống Hội Khuyến học 63 tỉnh, thành trong cả nước để thống nhất thực hiện. Hội Khuyến học Việt Nam với nhiệm vụ và phạm vi hoạt động của mình sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an nhằm thúc đẩy sự học của cán bộ, chiến sĩ trong lực lương CAND và hội viên Hội Khuyến học để mỗi người trở thành “Công dân học tập”, tiến tới “Công an toàn cầu”, Bộ Công an và Cơ quan Hội Khuyến học trở thành “Đơn vị học tập” như đã ký kết.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng, PGS-TS Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, thấm nhuần nhận thức về xã hội học tập và học tập suốt đời, nhiều năm qua Bộ Công an đã rất chú trọng chỉ đạo và hành động về giáo dục, khuyến học – khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Bộ Công an đã tiến hành ký kết hơn 30 loại văn bản quy chế, chương trình, có nội dung phối hợp với các bộ, ban, ngành và tổ chức xã hội cấp trung ương. Kết quả đánh giá cho thấy, việc ký kết và thực hiện các quy chế, chương trình phối hợp này rất hiệu quả, tháo gỡ được nhiều khó khăn vướng mắc và tạo ra nhiều thuận lợi trong phạm vi có thể giúp các bên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đồng thời lồng ghép với nội dung của chuỗi hoạt động này, Bộ Công an đã có kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo Cục Công tác Đảng và công tác chính trị chủ trì, Công an các đơn vị có chức năng phối hợp chuẩn bị về hình thức, nội dung và những điều kiện cần thiết để phát động Tuần lễ học tập suốt đời trong lực lượng CAND năm 2023

Đối với công an các đơn vị, địa phương, trên cơ sở chức năng, thẩm quyền và nội dung Chương trình, cấp ủy, thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương, chủ động có chương trình kế hoạch cụ thể để lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả thiết thực.

Trong đó cần tập trung đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động thông tin, tuyên truyền về tầm quan trọng và vai trò của học tập suốt đời; triển khai các hoạt động của Tuần lễ theo hình thức trực tiếp hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến; tăng cường cơ sở vật chất, hạ tầng mạng, trang thiết bị cho các thư viện, phòng đọc, tủ sách. Đồng thời tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến đọc, các mô hình học tập suốt đời, góp phần xây dựng năng lực tự học cho cán bộ, chiến sĩ hiệu quả, thiết thực và báo cáo kết quả theo quy định.

Tại buổi lễ, Bộ Công An long trọng phát động “Tuần lễ học tập suốt đời trong lực lượng CAND năm 2023”. Nhân dịp này, Bộ Công an và Hội Khuyến học Việt Nam đã trao tặng nhiều sách cho một số đơn vị trong và ngoài lực lượng CAND. Trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ học tập suốt đời” Bộ Công an tổ chức khai mạc triển lãm sách, ảnh tại khu trưng bày hội sách hội trường lớn Bộ Công an.