Những ký ức đau thương ngày 17/02/1979 cách đây 45 năm vẫn còn in dấu trong tâm trí những người còn sống, hiển hiện bằng những vết thương trên thân thể của các cựu chiến binh. Nhắc nhớ lại cuộc chiến đấu bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ 45 năm trước chính là để giúp thế hệ mai sau thêm yêu cuộc sống hòa bình ngày hôm nay, đó cũng chính là sự tri ân với những người đã ngã xuống để mang lại hòa bình ngày hôm nay.

Bên cạnh việc khẳng định sự chính nghĩa của nhân dân Việt Nam, đây còn là dịp để chúng ta tri ân những người đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường và quyết tâm bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.