Từ khóa tìm kiếm: truyền thống cách mạng

Tưởng nhớ và trân trọng những hy sinh của đồng đội

[VOV2] - 45 năm đã qua đi, dù chúng ta đã gác lại quá khứ, hướng tới tương lai vì hòa bình, hợp tác và phát triển nhưng không có nghĩa là các thế hệ người Việt có thể quên những gì đã xảy ra.

[VOV2] - 45 năm đã qua đi, dù chúng ta đã gác lại quá khứ, hướng tới tương lai vì hòa bình, hợp tác và phát triển nhưng không có nghĩa là các thế hệ người Việt có thể quên những gì đã xảy ra.

Sống xứng đáng với truyền thống cách mạng

[VOV2] - “Từ khi các cháu còn nhỏ, thường ngày tôi hay kể chuyện đi chiến đấu, những gian khổ trong quân đội để các con hiểu và trân trọng nền hòa bình hôm nay. Từ những câu chuyện, các con nuôi dưỡng tình yêu trong quân đội từ sớm" - ông Sơn chia sẻ.

[VOV2] - “Từ khi các cháu còn nhỏ, thường ngày tôi hay kể chuyện đi chiến đấu, những gian khổ trong quân đội để các con hiểu và trân trọng nền hòa bình hôm nay. Từ những câu chuyện, các con nuôi dưỡng tình yêu trong quân đội từ sớm" - ông Sơn chia sẻ.

Địa chỉ đỏ - Nơi giáo dục truyền thống cách mạng

[VOV2] - Đây là nơi Bác Hồ dừng chân nghỉ lại đầu tiên trên chặng đường từ chiến khu Việt Bắc về Hà Nội từ ngày 23/8-25/8/1945 để ra mắt quốc dân đồng bào, chuẩn bị cho ngày 2/9/1945.

[VOV2] - Đây là nơi Bác Hồ dừng chân nghỉ lại đầu tiên trên chặng đường từ chiến khu Việt Bắc về Hà Nội từ ngày 23/8-25/8/1945 để ra mắt quốc dân đồng bào, chuẩn bị cho ngày 2/9/1945.

Nơi cháy mãi ngọn lửa cách mạng của cựu tù Phú Quốc

[VOV2] - “Những hiện vật là bằng chứng tố cáo tội ác chiến tranh. Không cho hế hệ trẻ hôm nay thấy được sự hy sinh, cống hiến lớn lao của các anh hùng dân tộc qua những hiện vật ấy là thiếu sót rất lớn của chúng tôi”, ông Lâm Văn Bảng trải lòng.

[VOV2] - “Những hiện vật là bằng chứng tố cáo tội ác chiến tranh. Không cho hế hệ trẻ hôm nay thấy được sự hy sinh, cống hiến lớn lao của các anh hùng dân tộc qua những hiện vật ấy là thiếu sót rất lớn của chúng tôi”, ông Lâm Văn Bảng trải lòng.

Về làng Le thăm già làng A Blong

[VOV2] - Già làng A Blong (dân tộc Rơ Măm) ở làng Le, xã Mo Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum là tấm gương điển hình và uy tín trong phong trào xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở vùng biên giới của địa phương.

[VOV2] - Già làng A Blong (dân tộc Rơ Măm) ở làng Le, xã Mo Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum là tấm gương điển hình và uy tín trong phong trào xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở vùng biên giới của địa phương.