Từ ngày 10-12 tháng 3 năm 2023, Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã tổ chức đợt thi Đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông (HSA) đầu tiên trong năm 2023. Có 3.682 thí sinh tham gia kỳ thi đạt 95,1% lượng đăng ký. Đợt thi đầu tiên diễn ra an toàn, suôn sẻ.

Đợt thi đầu tiên của năm 2023 được tổ chức tại 5 địa điểm thi: Trung tâm Khảo thí, Trường Đại học Công nghệ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN), Trường Đại học Thăng Long và Học viện Ngân hàng. Đợt thi tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 25-26 tháng 3 tại 5 điểm thi trên và ở 3 điểm thi mới: Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng. Có 12.000 thí sinh sẽ tham gia đợt thi thứ 2.

Một số hình ảnh tại kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 của ĐHQGHN: