Ngày 02/12/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1512/QĐ-TTg chuyển Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thành Đại học Bách khoa Hà Nội, đánh dấu một mốc chuyển mình quan trọng trong quá trình phát triển của Nhà trường.

Sự chuyển đổi này đã được chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng, cẩn trọng, là sự kế thừa những kết quả và kinh nghiệm của quá trình thực hiện tự chủ suốt thời gian dài ở Đại học Bách khoa Hà Nội, được thực hiện với tinh thần quyết liệt, đảm bảo sự phát triển đúng với định hướng, tầm nhìn và chiến lược phát triển của Nhà trường qua nhiều thế hệ.

Với cam kết trách nhiệm xã hội cao nhất, Đại học Bách khoa Hà Nội kiên định con đường đổi mới để phát triển thành một đại học nghiên cứu thuộc nhóm các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu Châu Á, là hình mẫu thành công, phát triển bền vững của một đại học tự chủ toàn diện, có những đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh cho vùng đồng bằng Sông Hồng, cho đất nước.

ĐH Bách Khoa Hà Nội :"Đoàn kết, tận tâm, tận lực làm việc và sáng tạo để đổi mới, đột phá, tỏa sáng và thành công"

Đại học Bách khoa Hà Nội kiên định nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm trong một số lĩnh vực khoa học và công nghệ then chốt, với tầm nhìn trở thành một đại học nghiên cứu đổi mới sáng tạo tiên phong trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, có vị thế cao trong khu vực và trên thế giới. Nhà trường tiếp tục xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, khẳng định và nâng cao vị thế thương hiệu Đại học Bách khoa Hà Nội trong khởi nghiệp, khởi nguồn và đổi mới sáng tạo, sẵn sàng và tập trung nguồn lực, đóng góp trí tuệ xây dựng “Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng đồng bằng sông Hồng tại thành phố Hà Nội”.

Kể từ khi thành lập (năm 1956) đến nay các thế hệ giảng viên và cán bộ Đại học Bách khoa Hà Nội luôn tận tụy làm việc, cống hiến vì mục tiêu “phát triển con người, đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, sáng tạo công nghệ và chuyển giao tri thức, phục vụ xã hội và đất nước”. Các thế hệ "Người Bách khoa" từ giảng viên cho đến đội ngũ hàng trăm ngàn cựu sinh viên, với phẩm chất mộc mạc, giản dị, chân thành, luôn làm việc với tinh thần tôn trọng cá nhân, đoàn kết, tận tâm, tận lực, đổi mới, khát vọng sáng tạo và đột phá, đã bồi đắp và khẳng định thương hiệu Đại học Bách khoa Hà Nội, phát triển bền vững đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước trong mọi thời kỳ.

Giai đoạn 2016-2022, số lượng đơn vị cấp 2 đã giảm từ con số 65 xuống còn 46 đơn vị, con số này sẽ tiếp tục được điều chỉnh giảm trong năm 2023; với quy mô hơn 1700 cán bộ viên chức, tỷ lệ cán bộ giảng dạy trong toàn đại học có trình độ TS hiện chiếm 75,5%, tỷ lệ GS, PGS chiếm 24,6%; hệ thống quản trị và quản lý điều hành đang được vận hành theo hướng tăng cường phân cấp, dân chủ và minh bạch, đánh giá hiệu quả công việc theo vị trí việc làm và theo các chỉ số KPI/OKR. Hệ thống quản trị và đánh giá trên nền tảng số đồng thời cũng là công cụ để tính thu nhập tăng thêm của cán bộ một cách minh bạch và công bằng.

Chiến lược phát triển 2017-2025 của Đại học Bách khoa Hà Nội đã được triển khai hiệu quả trong 5 năm vừa qua và được cụ thể hoá thành 10 nhiệm vụ cho giai đoạn 2021-2025. Với phương châm “Nhà trường làm nền tảng - Người thầy là chủ thể, là động lực phát triển - Người học là trung tâm”, Đại học Bách khoa Hà Nội có môi trường làm việc quốc tế hoá, nơi hội tụ và phát triển tài năng, thu hút sinh viên ưu tú, học giả xuất sắc trong nước và quốc tế đến học tập, nghiên cứu và làm việc, một trung tâm đổi mới sáng tạo công nghệ xuất sắc của khu vực.

Với cơ sở vật chất hiện đại và đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sĩ đạt tỉ lệ cao nhất trong các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam, tiềm lực và thành tích nghiên cứu của Đại học Bách khoa Hà Nội đã dần tiệm cận với chuẩn mực khu vực. Danh tiếng và vị thế của Nhà trường từng bước được nâng cao trong khu vực và trên thế giới.

Ngày mai 17/3/2023, tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn sẽ công bố Quyết định chuyển Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thành Đại học Bách khoa Hà Nội, đồng thời trao các Quyết định công nhận Hội đồng đại học, Chủ tịch hội đồng, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Cũng trong Buổi lễ, các Nghị quyết chuyển chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng, Phó Giám đốc Đại học, Thư ký Hội đồng và Kế toán trưởng cũng sẽ được công bố. Việc các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Nhà trường được cơ quan chủ quản thống nhất và đồng bộ sẽ tạo đà cho sự phát triển chung của Đại học Bách khoa Hà Nội.