Thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 của UBND thành phố Hà Nội với chủ đề: “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”, ngày 25/5, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội có công văn gửi các Phòng giáo dục; Hiệu trưởng các nhà trường và Giám đốc các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên.

Theo đó, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác quản lí và tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa cho học sinh đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng quy định. Hạn chế việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm tự phát.

Tăng cường phối hợp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong quản lí học sinh tại địa phương trong dịp hè 2023 về công tác phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, ứng phó với thời tiết khắc nghiệt khi tổ chức các hoạt động ngoài trời cho học sinh trên địa bàn.

Công văn cũng nhấn mạnh yêu cầu thực hiện Thông tư số 04/2014 ngày 28/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định Quản lí hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ học chính khóa và Công điện số 779/CĐ-BGDĐT ngày 19/05/20223 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, học sinh và ứng phó với nắng nóng tại các cơ sở giáo dục./.