Trong 2 ngày (1/12 và 2/12), tại Trường Đại học Đà Lạt, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra Hội nghị quốc tế Toán rời rạc và Khoa học máy tính. Hội thảo do Trường Đại học Đà Lạt (DLU), Trung tâm nghiên cứu và đào tạo Toán học quốc tế dưới sự bảo trợ của UNESCO (ICRTM), Viện Toán học (IMH), Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam (VAST), Mạng lưới Nghiên cứu quốc tế về Mô hình Toán học và Máy tính cho các Hệ thống phức tạp (UMMISCO), Viện Nghiên cứu vì sự phát triển (IRD), Cộng hoà Pháp, Trường Đại học Thuỷ lợi (TLU), Trường Đai học Bách Khoa Hà Nội (HUST), và Quỹ đổi mới sáng tạo VinGroup (VinIF) đồng tổ chức.

Toán rời rạc và Khoa học máy tính đóng vai trò quan trọng trong kỷ nguyên số. Hai lĩnh vực này là những công cụ quan trọng và thiết yếu trong hầu hết các ngành khoa học ứng dụng cũng như giải quyết rất nhiều vấn đề thực tế trong cuộc sống hàng ngày. Giải thưởng Abel năm 2021 được trao cho Avi Wigderson (nhà toán học và khoa học máy tính) và László Lovász (nhà toán học) vì những đóng góp của họ cho toán rời rạc và khoa học máy tính, cho thấy tầm quan trọng, sự gần gũi và giao thoa của các lĩnh vực trung tâm của toán học hiện đại cả về lý thuyết và các khía cạnh áp dụng.

Tinh thần của Hội nghị Quốc tế về Toán rời rạc và Khoa học Máy tính năm 2022 (ICDMCS 2022) là kết nối, củng cố và mở rộng mạng lưới các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực toán rời rạc và khoa học máy tính tại Việt Nam. Đây là diễn đàn để các nhà khoa học, nghiên cứu sinh và học viên cao học, sinh viên trao đổi ý tưởng và phương pháp, giới thiệu và thảo luận về các kết quả, hướng nghiên cứu về tổ hợp, lý thuyết đồ thị, khoa học máy tính và các vấn đề liên quan cả ở khía cạnh lý thuyết và ứng dụng thực tiễn. Diễn đàn hướng tới sự hình thành của các nhóm nghiên cứu mới cũng như sự kết nối giữa các nhóm nghiên cứu về các chủ đề này tại Việt Nam.

Chương trình hội thảo bao gồm 05 báo cáo toàn thể và 23 báo cáo được chia thành 07 phiên khoa học với các nội dung, chủ đề và các hướng nghiên cứu và ứng dụng đa dạng thuộc lĩnh vực Toán rời rạc và Khoa học máy tính như lý thuyết đồ thị và mạng, các thuật toán tìm kiếm cộng đồng và khai phá các hệ thống phức tạp, các vấn đề về mô hình hoá và mô phỏng, các ứng dụng đang dạng trong khai phá dữ liệu các hệ thống, y học, dịch tễ cũng trong các hệ sinh thái và sinh học,…

Đặc biệt, Hội thảo dành 01 phiên khoa học về Mô hình hoá tương tác để những người tham gia Hội thảo có thể trực tiếp tham gia và tương tác với các mô hình. Mô hình nhằm mục đích nâng cao nhận thức của mọi người về vấn đề ô nhiễm chất thải sinh hoạt và tác động của nó đối với hệ thống thủy lợi. Mô hình cũng tạo không gian cho các ý tưởng sáng tạo để cải tiến và thúc đẩy đối thoại xã hội giữa các bên liên quan khác về vấn đề ô nhiễm.

Đây là lần đầu tên một hội nghị quốc tế về Toán-Tin và Ứng dụng được tổ chức tại Đà Lạt và đã thu hút được nhiều chuyên gia đến từ 22 trường đại học của Việt Nam trong đó có 08 trường đại học phía Nam và 14 trường đại học phía Bắc, 1 Viện nghiên cứu, 1 đơn vị nghiên cứu quốc tế, và 3 doanh nghiệp. Sự quan tâm của các chuyên gia, các nhà khoa học cho thấy tầm quan trọng của hai lĩnh vực này cả ở khía cạnh lý thuyết và ứng dụng.