Sẽ thi 6 môn trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Theo Dự thảo, từ năm 2025, thí sinh học chương trình THPT sẽ dự thi 06 môn học, trong đó 04 môn bắt buộc gồm Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Lịch sử và 02 môn học lựa chọn trong số 04 môn học đã chọn học;

Thí sinh học chương trình GDTX cấp Trung học phổ thông dự thi 03 môn học bắt buộc gồm Ngữ văn, Toán, Lịch sử và 02 môn học lựa chọn trong số 04 môn học đã chọn học.

Trong đó, môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận; các môn còn lại thì theo hình thức trắc nghiệm. Ngân hàng câu hỏi thi và đề thi cho tất cả các môn được xây dựng theo định hướng chú trọng đánh giá năng lực.

Thời gian tổ chức thi: Bộ GD-ĐT quy định khung thời gian tổ chức thi phù hợp với kế hoạch thời gian năm học để bảo đảm thống nhất trong cả nước; đồng thời có sự linh hoạt, ứng phó với các tình huống chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, dịch bệnh trong phạm vi toàn quốc và từng địa phương.

Bộ GD-ĐT chỉ đạo chung, ban hành quy chế và hướng dẫn tổ chức kỳ thi; xây dựng ngân hàng câu hỏi thi và ra đề thi cung cấp cho các địa phương tổ chức thi…

Thí điểm thi trên máy tính với các môn thi trắc nghiệm

Trong Dự thảo, Bộ GD-ĐT cũng đưa ra phương thức tổ chức thi và lộ trình thực hiện, cụ thể:

Giai đoạn 2025- 2030: giữ ổn định phương thức thi trên giấy; đồng thời tăng cường ứng dụng hiệu quả CNTT, từng bước thí điểm thi trên máy tính với các môn thi trắc nghiệm ở các địa phương có đủ điều kiện (có thể kết hợp giữa thi trên giấy và thi trên máy tính).

Giai đoạn sau 2025: phấn đấu để đến khi tất cả các địa phương trên toàn quốc có đủ điều kiện để tổ chức thi trên máy tính sẽ chuyển sang tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm.

Đánh giá tác động của Dự thảo, Bộ GD-ĐT cho rằng để phù hợp với Chương trình GDPT 2018, ngân hàng câu hỏi thi cho tất cả các môn phải được làm mới hoàn toàn theo định hướng đánh giá năng lực. Bộ GD-ĐT cần phải chuẩn bị ngân hàng câu hỏi thi rất lớn cho 17 môn bao gồm môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ 1 (gồm 07 ngoại ngữ khác nhau), Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Tin học; trong đó có 3 môn Giáo dục kinh tế và pháp luật, Công nghệ và Tin học lần đầu tiên được xây dựng ngân hàng câu hỏi thi.

Bên cạnh đó đến năm 2024 mới có sách giáo khoa lớp 12 với nhiều bộ sách khác nhau nên công tác chuẩn bị ngân hàng câu hỏi thi sẽ gặp áp lực về thời gian.

Theo Bộ GD-ĐT, cần phải huy động nguồn lực lớn để ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường xây dựng ngân hàng câu hỏi thi và ra đề thi trong tổ chức thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Các điều kiện triển khai Chương trình GDPT 2018 đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện theo sự tiến bộ của người học, đảm bảo nhu cầu học tập suốt đời phù hợp với hội nhập quốc tế chưa đồng đều giữa các địa phương, cần tiếp tục hoàn thiện để thực sự đồng bộ và hệ thống, bảo đảm là điều kiện để thi, kiểm tra đánh giá khách quan, công bằng. Bên cạnh đó cần phải tiếp tục hoàn thiện chính sách để bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa các bộ, cấp địa phương và cấp trường trong thi, kiểm tra đánh giá.