Ngày 08/11/2022, Tổ chức xếp hạng Quacquarelli Symonds đã công bố kết quả Bảng xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học châu Á 2023 (QS AUR 2023). Theo đó, ĐHQG Hà Nội xếp hạng vị trí 162, trong nhóm 21,3% các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á và ở vị trí 36 khu vực Đông Nam Á.

Trong kỳ xếp hạng QS AUR 2023, tổ chức QS đã xếp hạng cho 760 cơ sở giáo dục đại học của châu Á (trong đó có 34 cơ sở giáo dục đại học lần đầu được xếp hạng).

Theo kết quả QS AUR 2023, ĐHQG Hà Nội đã có bước tiến về Uy tín tuyển dụng khi tăng lên vị trí 137 của châu Á (với mức điểm 32,4 điểm). Kết quả này đã phản ánh được chất lượng đào tạo của ĐHQG Hà Nội đang ngày càng gia tăng và được đánh giá cao bởi thị trường lao động – đại diện là các nhà sử dụng lao động trong nước và quốc tế.

Ngoài gia tăng về Uy tín tuyển dụng, ĐHQG Hà Nội vẫn duy trì thế mạnh về Uy tín học thuật (xếp hạng 109 châu Á – đạt 35,7 điểm) và Mạng lưới nghiên cứu quốc tế (xếp hạng 79 châu Á – đạt 78 điểm).

Trong năm 2022, ĐHQG Hà Nội đã giành được giải thưởng Công nhận về sự cải tiến chất lượng (Recognition of Improvement) của tổ chức xếp hạng đại học QS. Chứng nhận Công nhận về sự cải tiến chất lượng được trao cho các tổ chức đã minh chứng được sự cải thiện đáng kể trong kết quả xếp hạng dựa trên sự cải thiện về thứ hạng trung bình. Để cải thiện kết quả xếp hạng đại học thế giới của QS, cơ sở giáo dục không chỉ cần cải thiện so với chính mình mà còn phải minh chứng sự cải thiện so với các cơ sở giáo dục khác trong bảng xếp hạng.