Lực lượng dự bị động viên bao gồm quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật dự bị được tổ chức và hoạt động theo Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019. Theo quy định của luật, lực lượng dự bị động viên được tổ chức, biên chế, sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên, sẵn sàng bổ sung cho lực lượng thường trực của QĐND Việt Nam.

Đại tá Hoàng Hải Đăng, Trưởng phòng Dự bị động viên, Cục Quân lực, Bộ tổng tham mưu QĐNĐ Việt Nam cho biết, theo quy định, hạn tuổi cao nhất phục vụ trong ngạch dự bị của Sĩ quan dự bị là 51 tuổi đổi với cấp úy, 53 tuổi đối với thiếu tá, 56 tuổi đối với trung tá, 57 tuổi với thượng tá, 60 tuổi với đại tá và 63 tuổi đối với cấp tướng.

Đối với quân nhân chuyên nghiệp, hạn tuối cao nhất phục vụ trong ngạch dự bị của cấp úy là 54 tuổi, với thiếu tá, trung tá là 56 tuổi, thượng tá 58 tuổi.

Còn với hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị phục vụ trong ngạch dự bị với công dân nam là đến hết tuổi 45 và với công dân nữ là đến hết tuổi 40.

Tham gia lực lượng dự bị động viên, công dân được hưởng chế độ, chính sách quy định cụ thể tại điều 30 của Luật Lực lượng dự bị động viên như chế độ tiền lương và phụ cấp, chế độ quân trang, đồ dùng sinh hoạt và tiền ăn; chế độ BHXH, BHYT...

Mời quý vị nghe tư vấn, giải đáp về chế độ, chính sách với lực lượng dự bị động viên của Đại tá Hoàng Hải Đăng, Trưởng phòng Dự bị động viên, Cục Quân lực, BTTM QĐND Việt Nam tại đây: