Theo thống kê, hiện nay có 139 sàn giao dịch thương mại điện tử (TMĐT) đang hoạt động ở Việt Nam với lượng khách hàng trung bình truy cập vào khoảng 3,5 triệu lượt/ngày.

Để có thể tăng cường quản lý thuế với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, Nghị định số 91/2022 bổ sung thêm khoản 8 Điều 27 của Nghị định số 126/2020 quy định: Tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam là chủ sở hữu sàn thương mại điện tử có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác và đúng hạn theo quy định cho cơ quan thuế thông tin của thương nhân, tổ chức, cá nhân có tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử bao gồm: tên người bán hàng, mã số thuế hoặc số định danh cá nhân hoặc chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu, địa chỉ, số điện thoại liên lạc; doanh thu bán hàng thông qua chức năng đặt hàng trực tuyến của sàn.

Việc cung cấp thông tin được thực hiện định kỳ hàng quý chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng đầu quý sau, bằng phương thức điện tử, qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế theo định dạng dữ liệu do Tổng cục Thuế công bố.

Bà Tạ Thị Phương Lan, Phó Vụ trưởng Vụ quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân, Tổng cục Thuế cho biết do số lượng thông tin mà các chủ sở hữu sàn TMĐT cung cấp cho cơ quan thuế rất lớn nên nếu theo hình thức thủ công như trước đây (bản giấy, file excel gửi qua email, USB) thì sẽ không thuận lợi cho người nộp thuế. Do đó, Nghị định số 91/2022 đã quy định về hình thức gửi thông tin điện tử. Tổng cục Thuế cũng đã xây dựng Cổng tiếp nhận thông tin từ các sàn giao dịch TMĐT với định dạng dữ liệu gửi có thể lên đến 50 megabyte/01 lần gửi, gấp 25.000 lần nếu so sánh với 01 lần gửi tờ khai điện tử của doanh nghiệp.

Theo quy định, nếu không thực hiện việc kê khai, nộp thuế cũng như cung cấp thông tin cho cơ quan thuế, tổ chức, cá nhân kinh doanh và chủ sàn TMĐT sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

Mời quý vị nghe bà Tạ Thị Phương Lan trao đổi cụ thể về nghĩa vụ cung cấp thông tin của sàn TMĐT tại đây: