Đối với vaccine sản xuất trong nước, theo Bộ Y tế, các loại vaccine sản xuất trong nước nếu giao cho Bộ Y tế mua thì không thể thực hiện đấu thầu. Trường hợp mua theo phương thức đặt hàng, cần được thực hiện như sau: Các địa phương đăng ký nhu cầu với Bộ Y tế; thực hiện ủy quyền cho Bộ Y tế đặt hàng. Bộ Y tế căn cứ vào số lượng, nhu cầu thông báo cho các cơ sở sản xuất để xây dựng phương án giá đặt hàng tính đủ các yếu tố chi phí. Bộ Y tế tổng hợp phương án giá, gửi Bộ Tài chính để thẩm định. Các địa phương căn cứ vào số lượng đã đăng ký, giá được duyệt, thực hiện ký hợp đồng mua và thanh toán trực tiếp cho đơn vị sản xuất.

Để thực hiện phương thức này, việc sửa các nghị định sẽ rất mất thời gian nên cần ban hành nghị quyết của Chính phủ, cho phép Bộ Y tế thực hiện cơ chế đặt hàng đối với vaccine sản xuất trong nước trong chương trình TCMR.

Đối với vaccine nhập khẩu, các loại vaccine nhập khẩu gồm 3 loại: Vaccine bại liệt IPV, vaccine 5 trong 1 và vaccine phòng bệnh do virus Rota.

Vaccine bại liệt IPV hiện đã có đủ cho nhu cầu năm 2023 và 2024 từ nguồn viện trợ, sẽ cấp phát cho địa phương.

Đối với vaccine 5 trong 1, các địa phương đăng ký số lượng và đơn vị mua sắm tập trung của Bộ Y tế tiến hành đàm phán giá, ký thỏa thuận khung. Các địa phương ký hợp đồng và thanh toán trực tiếp cho nhà cung cấp từ nguồn ngân sách địa phương.

Vaccine phòng bệnh do virus Rota hiện có 3 số đăng ký lưu hành (2 số đăng ký lưu hành vaccine nhập khẩu và 1 số đăng ký lưu hành của nhà sản xuất trong nước). Tuy nhiên, vaccine này không thể đấu thầu tập trung cấp quốc gia được. Vì thế, Bộ Y tế đề xuất phương án mua vaccine này như sau: Bộ Y tế sẽ thông báo cho địa phương đầy đủ thông tin, mức giá kê khai để địa phương lựa chọn, đăng ký nhu cầu. Căn cứ vào nhu cầu đăng ký của địa phương, Bộ Y tế thực hiện mua sắm theo hình thức đàm phán giá đối với vaccine nhập khẩu và đặt hàng đối với vaccine sản xuất trong nước.

Như vậy, các loại vaccine nhập khẩu (trừ Rota) sử dụng nguồn viện trợ hoặc đấu thầu tập trung theo quy định hiện hành. Đối với 10 loại vaccine sản xuất trong nước (trong đó có Rota sản xuất trong nước), Bộ Y tế đề nghị được Chính phủ cho thực hiện mua theo phương thức đặt hàng.