Theo đó, tại điểm a, mục 5.4 Quyết định 616/QĐ-BYT, Bộ Y tế nêu rõ: Người mắc Covid-19 cần hạn chế tối đa ra khỏi phòng cách ly, nhưng không được ra khỏi nhà. Khi ra khỏi phòng cách ly phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách với những người khác trong nhà.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế còn đính chính mục 5.1.3 "Người lớn (trên 16 tuổi)" thành "Người trên 16 tuổi".

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký tức là từ hôm nay (15/3).

Trước đó, ngày 14/3, Bộ Y tế ban hành Quyết định 604/QĐ-BYT "Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc Covid-19" trong đó có nội dung tại điểm 5.4 "a) Người mắc Covid-19 cần hạn chế ra khỏi nơi cách ly. Khi phải ra khỏi nơi cách ly phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách với những người khác".

Tuy nhiên, nội dung này gây ra nhiều cách hiểu khác nhau, chính vì vậy, tối 14/3, Tổ biên tập hướng dẫn đã điều chỉnh lại một số điểm tại Quyết định 604/QĐ-BYT và hôm nay (15/3), Bộ Y tế ban hành Quyết định 616 đính chính lại Quyết định 604.