Cho phép thanh toán BHYT với máy đặt, máy mượn đến khi hết hợp đồng

[VOV2] - Bộ Y tế thống nhất sẽ có văn bản gửi BHXH Việt Nam, trong đó tiếp tục cho phép thanh toán BHYT với máy đặt, máy mượn cho đến khi hết hợp đồng giữa hai bên.

VOV2

Sáng 16/5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã mời Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam họp bàn việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) của các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng các máy do các công ty trúng thầu vật tư, hóa chất cho mượn hoặc đặt theo hợp đồng đã ký với cơ sở khám chữa bệnh.

Tại cuộc họp, hai đơn vị đã thống nhất: Bộ Y tế sẽ có công văn gửi BHXH Việt Nam, trong đó, giao BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các cấp tiếp tục thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT của các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng các máy do các đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất cho mượn hoặc đặt dựa trên kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định của luật Đấu thầu và hợp đồng đã ký.

Đồng thời Bộ Y tế sẽ có văn bản hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh khi hết thời gian hợp đồng cần chuyển đổi việc xã hội hóa theo hướng, nếu tiếp tục thực hiện thì phải quy định rõ trong hồ sơ mời thầu đơn vị trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp máy hoặc xây dựng định mức sử dụng tài sản công và làm thủ tục thuê máy theo quy định của Nghị định 151/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Trước đó, ngày 9/5, Bộ Y tế có công văn số 2348 về việc bãi bỏ công văn số 2009/2018 của bộ này gửi BHXH Việt Nam về thanh toán các dịch vụ kỹ thuật sử dụng máy mượn, máy do các đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất đặt.

Trên cơ sở đó, ngày 12/5, BHXH có công văn gửi BHXH các tỉnh, thành, BHXH Bộ Quốc phòng và BHXH Công an nhân dân về việc bãi bỏ công văn 2009 của Bộ Y tế.

Theo đó, BHXH đề nghị BHXH các tỉnh dừng thanh toán theo chế độ BHYT đối với chi phí dịch vụ kỹ thuật thực hiện từ các máy đặt, máy mượn theo công văn 2009 nêu trên từ ngày 9/5.

Tuy nhiên, trong thông cáo phát đi ngày 15/5, Bộ Y tế lại khẳng định việc thanh toán BHYT đối với máy đặt, máy mượn hiện nay đang được thực hiện theo hướng dẫn tại công văn 6807/2018 của Bộ Y tế và không liên quan đến việc bãi bỏ công văn số 2009. Nên không bỏ thanh toán BHYT với máy đặt, máy mượn.

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam khẳng định công văn số 2009 của Bộ Y tế là văn bản hướng dẫn thanh toán các dịch vụ kỹ thuật sử dụng máy mượn, máy đặt do các đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất đặt. Nên khi bãi bỏ công văn này tức là dừng thanh toán BHYT đối với máy đặt máy mượn.

Còn công văn số 6807 của Bộ Y tế là văn bản sao gửi thông báo kết luận cuộc họp giao ban giữa Bộ Y tế và BHXH Việt Nam. Trong đó lại không có hướng dẫn cụ thể về việc triển khai thực hiện, nên không thể nào áp dụng công văn kết luận này.

Vì vậy, khi Bộ Y tế bãi bỏ công văn số 2009 thì BHXH Việt Nam đã có văn bản chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành dừng thanh toán theo chế độ BHYT đối với chi phí dịch vụ kỹ thuật thực hiện từ máy mượn, máy đặt từ các công ty trúng thầu vật tư hóa chất.

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục