Từ khóa tìm kiếm: thanh toán BHYT

Một số danh mục thuốc được điều chỉnh thanh toán BHYT từ tháng 3/2023

[VOV2] - Mới đây, Bộ Y tế đã chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các đơn vị liên quan tiến hành đánh giá, xây dựng và ban hành Thông tư số 20/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 hướng dẫn thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, phóng xạ.

[VOV2] - Mới đây, Bộ Y tế đã chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các đơn vị liên quan tiến hành đánh giá, xây dựng và ban hành Thông tư số 20/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 hướng dẫn thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, phóng xạ.

Khẩn trương thực hiện thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT

[VOV2] - BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành thực hiện thanh quyết toán chi phí KCB BHYT vượt tổng mức thanh toán trong phạm vi dự toán năm 2021 cho các cơ sở KCB ngay sau khi nhận được nguồn kinh phí KCB BHYT do BHXH Việt Nam cấp.

[VOV2] - BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành thực hiện thanh quyết toán chi phí KCB BHYT vượt tổng mức thanh toán trong phạm vi dự toán năm 2021 cho các cơ sở KCB ngay sau khi nhận được nguồn kinh phí KCB BHYT do BHXH Việt Nam cấp.

Chính phủ gỡ khó thanh toán bảo hiểm, mua sắm thuốc, thiết bị y tế

[VOV2] - Phó thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký nghị quyết 144 về việc bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

[VOV2] - Phó thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký nghị quyết 144 về việc bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Cho phép thanh toán BHYT với máy đặt, máy mượn đến khi hết hợp đồng

[VOV2] - Bộ Y tế thống nhất sẽ có văn bản gửi BHXH Việt Nam, trong đó tiếp tục cho phép thanh toán BHYT với máy đặt, máy mượn cho đến khi hết hợp đồng giữa hai bên.

[VOV2] - Bộ Y tế thống nhất sẽ có văn bản gửi BHXH Việt Nam, trong đó tiếp tục cho phép thanh toán BHYT với máy đặt, máy mượn cho đến khi hết hợp đồng giữa hai bên.

Để BHYT thực sự là "bà đỡ" cho lao động tự do

[VOV2] - Đến nay cả nước đã có trên 87 triệu người có thẻ BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ hơn 90%. Tuy nhiên, đối với đa số lao động tự do, việc được tiếp cận, thụ hưởng những chính sách này vẫn cần được quan tâm hơn nữa để BHYT thực sự trở thành “bà đỡ” cho họ.

[VOV2] - Đến nay cả nước đã có trên 87 triệu người có thẻ BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ hơn 90%. Tuy nhiên, đối với đa số lao động tự do, việc được tiếp cận, thụ hưởng những chính sách này vẫn cần được quan tâm hơn nữa để BHYT thực sự trở thành “bà đỡ” cho họ.