UBND TP. Hà Nội chỉ đạo Sở Y tế thực hiện:

- Phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã bảo đảm cơ số thuốc, điều kiện vật chất, nguồn nhân lực; quản lý chặt F0, tổ chức tốt các tổ hỗ trợ, theo dõi, chăm sóc F0 tại nhà.

- Tăng cường điều phối, bố trí, phân luồng; hoàn thiện phương án tăng cường nhân lực hỗ trợ cho y tế phường bao gồm lực lượng y tế tư nhân, các cán bộ y tế đã nghỉ hưu, sinh viên, nhất là huy động sự hỗ trợ của cộng đồng, tổ phòng, chống dịch Covid-19 cộng đồng.

- Thực hiện tốt công tác điều trị tại các tầng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, hạn chế đến mức thấp nhất ca tử vong; phối hợp các đơn vị của trung ương để thực hiện giải trình tự gene các ca dương tính trong cộng đồng để xác định chủng virus lưu hành trên địa bàn nhằm có phương án phòng, chống dịch kịp thời.

- Tăng cường ứng dụng phần mềm cơ sở dữ liệu dân cư; cung cấp bảo đảm túi thuốc gói thuốc C (thuốc kháng virus) cho các bệnh nhân tại các tầng điều trị, đặc biệt những người có yếu tố nguy cơ điều trị tại nhà để hạn chế người bệnh chuyển tầng điều trị.

-Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine mũi bổ sung, mũi nhắc lại theo hướng dẫn của Bộ Y tế bảo đảm bao phủ một cách nhanh nhất mũi nhắc lại cho người dân trên địa bàn.

-Phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra quản lý, kiểm soát việc niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết, ngăn chặn kịp thời đầu cơ trang thiết bị y tế, thuốc điều trị... phòng, chống dịch Covid-19.

-Công khai minh bạch cơ chế, chính sách thuốc chữa bệnh, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

Hà Nội cũng yêu cầu Sở Thông tin và truyền thông và Sở Y tế phối hợp tăng cường tuyên truyền rộng rãi tới người dân về ý thức phòng chống dịch, tránh tình trạng chủ quan, lơ là.

UBND TP còn giao UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục rà soát để có chế độ, chính sách đối với lực lượng phòng, chống dịch, những người tham gia tổ Covid-19 cộng đồng; thực hiện công khai minh bạch, chi trả kịp thời chế độ, chính sách.