Từ khóa tìm kiếm: hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

VINASME hàng năm đào tạo gần 5.000 học viên cho các doanh nghiệp

[VOV2] - Nhu cầu hỗ trợ về pháp lý đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa là rất lớn. Thời gian qua, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam VINASME đã có nhiều hoạt động hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp.

[VOV2] - Nhu cầu hỗ trợ về pháp lý đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa là rất lớn. Thời gian qua, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam VINASME đã có nhiều hoạt động hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp.

Vai trò của các Trung tâm tư vấn pháp luật hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp

[VOV2] - Các Trung tâm tư vấn pháp luật trực thuộc các Hiệp hội nghề nghiệp, ngành hàng không chỉ tham gia góp ý xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật mà còn tích cực hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp.

[VOV2] - Các Trung tâm tư vấn pháp luật trực thuộc các Hiệp hội nghề nghiệp, ngành hàng không chỉ tham gia góp ý xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật mà còn tích cực hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp.

Chuyển đổi số trong hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các địa phương

[VOV2] - Không chỉ thay đổi mô hình kinh doanh, tạo ra những cơ hội, doanh thu và giá trị mới, việc đẩy mạnh chuyển đổi số tại các doanh nghiệp còn góp phần minh bạch hóa hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là trong việc quản lý thuế.

[VOV2] - Không chỉ thay đổi mô hình kinh doanh, tạo ra những cơ hội, doanh thu và giá trị mới, việc đẩy mạnh chuyển đổi số tại các doanh nghiệp còn góp phần minh bạch hóa hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là trong việc quản lý thuế.

Mô hình hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp: Tháo gỡ nhiều khó khăn

[VOV2] - Nhờ mô hình “cà phê doanh nhân”, “tổ công tác đặc biệt”, các doanh nghiệp vừa và nhỏ có điều kiện thuận lợi để gặp gỡ lãnh đạo tỉnh, tìm kiếm cơ hội đầu tư hoặc đề xuất nguyện vọng, trình bày những vướng mắc để phát triển doanh nghiệp.

[VOV2] - Nhờ mô hình “cà phê doanh nhân”, “tổ công tác đặc biệt”, các doanh nghiệp vừa và nhỏ có điều kiện thuận lợi để gặp gỡ lãnh đạo tỉnh, tìm kiếm cơ hội đầu tư hoặc đề xuất nguyện vọng, trình bày những vướng mắc để phát triển doanh nghiệp.

Nâng cao nhận thức pháp luật môi trường doanh nghiệp vừa và nhỏ

[VOV2] - Phát triển kinh tế song hành với việc tuân thủ quy định pháp luật về môi trường không chỉ có lợi cho sự bền vững lâu dài mà còn là nhu cầu cấp thiết trong việc kinh doanh, mang lại nhiều lợi ích cho chính doanh nghiệp.

[VOV2] - Phát triển kinh tế song hành với việc tuân thủ quy định pháp luật về môi trường không chỉ có lợi cho sự bền vững lâu dài mà còn là nhu cầu cấp thiết trong việc kinh doanh, mang lại nhiều lợi ích cho chính doanh nghiệp.

Luật sư đồng hành hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

[VOV2] - Doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp nhiều vướng mắc kể từ khi khởi nghiệp cho đến khi đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, rất cần được hỗ trợ pháp lý.

[VOV2] - Doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp nhiều vướng mắc kể từ khi khởi nghiệp cho đến khi đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, rất cần được hỗ trợ pháp lý.