Từ khóa tìm kiếm: địa phương

Có luật để thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở

[VOV2] - Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở dự kiến thông qua tại kỳ họp Quốc hội lần này được coi là một bước quan trọng để phát huy quyền làm chủ của nhân dân.