Từ khóa tìm kiếm: bản sắc dân tộc

Đi Chợ đêm vùng cao Tủa Chùa, xem livestream bán hàng trực tuyến

[VOV2] - Chợ đêm Tủa Chùa (Điện Biên) họp đều đặn vào mỗi tối thứ 7 hàng tuần, với mục đích bảo tồn, phát huy và lan toả giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn huyện.

[VOV2] - Chợ đêm Tủa Chùa (Điện Biên) họp đều đặn vào mỗi tối thứ 7 hàng tuần, với mục đích bảo tồn, phát huy và lan toả giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn huyện.

Vietnam Airlines ra mắt phim hướng dẫn an toàn bay mới

[VOV2] - Bắt đầu từ tháng 8, Vietnam Airlines trình chiếu phim hướng dẫn an toàn bay mới trên toàn bộ các chuyến bay nội địa và quốc tế của hãng. Video này nhận được phản hồi rất tích cực về sự sáng tạo trong quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam.

[VOV2] - Bắt đầu từ tháng 8, Vietnam Airlines trình chiếu phim hướng dẫn an toàn bay mới trên toàn bộ các chuyến bay nội địa và quốc tế của hãng. Video này nhận được phản hồi rất tích cực về sự sáng tạo trong quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam.

Người thầy tâm huyết với việc giữ gìn văn hóa H’Mông

[VOV2] - “Cũng như cái cây, muốn phát triển tốt thì phải giữ được bộ rễ, con người muốn phát triển thì phải giữ gìn và bảo tồn được bản sắc văn hóa dân tộc”, ông Hơ Văn Tông A chia sẻ.

[VOV2] - “Cũng như cái cây, muốn phát triển tốt thì phải giữ được bộ rễ, con người muốn phát triển thì phải giữ gìn và bảo tồn được bản sắc văn hóa dân tộc”, ông Hơ Văn Tông A chia sẻ.

Văn hóa - tấm thẻ căn cước của mỗi dân tộc

[VOV2] - Giữ vững những giá trị tốt đẹp của người Việt Nam tìm hiểu cội nguồn lịch sử bản sắc văn hóa dân tộc để cùng nhau gìn giữ và phát huy là điều mà tất cả các thế hệ, các tầng lớp nhân dân yêu nước đều có ý thức trách nhiệm.

[VOV2] - Giữ vững những giá trị tốt đẹp của người Việt Nam tìm hiểu cội nguồn lịch sử bản sắc văn hóa dân tộc để cùng nhau gìn giữ và phát huy là điều mà tất cả các thế hệ, các tầng lớp nhân dân yêu nước đều có ý thức trách nhiệm.

Tuần Du lịch Văn hoá "Lai Châu - Kỳ vĩ và bản sắc"

[VOV2] - UBND Tỉnh Lai Châu vừa công bố kế hoạch tổ chức Tuần Du lịch – Văn hóa Lai Châu năm 2021 với chủ đề “Lai Châu - Kỳ vĩ và bản sắc”. 

[VOV2] - UBND Tỉnh Lai Châu vừa công bố kế hoạch tổ chức Tuần Du lịch – Văn hóa Lai Châu năm 2021 với chủ đề “Lai Châu - Kỳ vĩ và bản sắc”.