Từ khóa tìm kiếm: GDP

Phát triển công nghiệp văn hóa: Chờ một “cú hích”

[VOV2] - Lần đầu tiên, một Hội nghị toàn quốc do chính Thủ tướng chủ trì về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đã được tổ chức. Điều đó cho thấy phát triển công nghiệp văn hóa có ý nghĩa đặc biệt như thế nào trong bối cảnh hiện nay.

[VOV2] - Lần đầu tiên, một Hội nghị toàn quốc do chính Thủ tướng chủ trì về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đã được tổ chức. Điều đó cho thấy phát triển công nghiệp văn hóa có ý nghĩa đặc biệt như thế nào trong bối cảnh hiện nay.

GDP 9 tháng năm 2023 tăng 4,24% so với cùng kỳ năm trước

[VOV2] - Các chỉ số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô trong nước tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức tăng khá.

[VOV2] - Các chỉ số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô trong nước tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức tăng khá.

Chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 4,18%

[VOV2] - Theo số liệu của Tổng cục thống kê, tính chung quý I/2023, CPI tăng 4,18% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 5,01%.

[VOV2] - Theo số liệu của Tổng cục thống kê, tính chung quý I/2023, CPI tăng 4,18% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 5,01%.

Năm 2023 - Năm của bứt phá

[VOV2] - 2022 đã khép lại - một năm thế giới nhiều bất định. Việt Nam cũng không nằm ngoài guồng quay của sự chao đảo đó. Bởi vậy, nhiều người đã gọi tên, 2022 là năm của vượt khó, năm của thách thức.

[VOV2] - 2022 đã khép lại - một năm thế giới nhiều bất định. Việt Nam cũng không nằm ngoài guồng quay của sự chao đảo đó. Bởi vậy, nhiều người đã gọi tên, 2022 là năm của vượt khó, năm của thách thức.

Phát triển Công nghiệp Văn hóa: Những nút thắt cần tháo gỡ

[VOV2] - Được đánh giá là có tiềm năng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam, nhưng các ngành Công nghiệp Văn hóa và Sáng tạo đang gặp phải nhiều thử thách, nút thắt trong quá trình phát triển.

[VOV2] - Được đánh giá là có tiềm năng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam, nhưng các ngành Công nghiệp Văn hóa và Sáng tạo đang gặp phải nhiều thử thách, nút thắt trong quá trình phát triển.

Nhạc sĩ Quốc Trung: Công nghiệp Âm nhạc Việt Nam đang vừa yếu vừa thiếu

[VOV2] - Nhạc sĩ Quốc Trung nhận xét về ngành Công nghiệp Âm nhạc Việt Nam: Dù có nhiều tiềm năng nhưng Công nghiệp Âm nhạc Việt Nam vẫn chưa phát triển xứng tầm.

[VOV2] - Nhạc sĩ Quốc Trung nhận xét về ngành Công nghiệp Âm nhạc Việt Nam: Dù có nhiều tiềm năng nhưng Công nghiệp Âm nhạc Việt Nam vẫn chưa phát triển xứng tầm.

Số người có việc làm tăng so với cùng kỳ năm trước

[VOV2] - Số người có việc làm tăng, thu nhập bình quân đầu người tăng, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm trong độ tuổi lao động giảm... là những tín hiệu tốt cho việc phát triển kinh tế năm 2022.

[VOV2] - Số người có việc làm tăng, thu nhập bình quân đầu người tăng, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm trong độ tuổi lao động giảm... là những tín hiệu tốt cho việc phát triển kinh tế năm 2022.

GDP tăng 2,58%: Thành công đáng tự hào trong bối cảnh dịch bệnh

[VOV2] - GDP năm 2021 đạt 2,58% dẫu thấp hơn năm ngoái, nhưng vẫn được xem là thành công của nước ta trong bối cảnh phòng chống dịch bệnh và duy trì sản xuất. Các tổ chức quốc tế cũng không thể tin chỉ trong quý 4 Việt Nam hoàn thành vượt các chỉ tiêu.

[VOV2] - GDP năm 2021 đạt 2,58% dẫu thấp hơn năm ngoái, nhưng vẫn được xem là thành công của nước ta trong bối cảnh phòng chống dịch bệnh và duy trì sản xuất. Các tổ chức quốc tế cũng không thể tin chỉ trong quý 4 Việt Nam hoàn thành vượt các chỉ tiêu.

Phát triển các ngành công nghiệp văn hoá

[VOV2] - Sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc, với những thách thức đã được chỉ rõ, liệu đến 2030, doanh thu từ 12 ngành công nghiệp văn hoá có đạt con số 7% GDP như kỳ vọng?

[VOV2] - Sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc, với những thách thức đã được chỉ rõ, liệu đến 2030, doanh thu từ 12 ngành công nghiệp văn hoá có đạt con số 7% GDP như kỳ vọng?