Từ khóa tìm kiếm: Già hóa dân số

Dân số Việt Nam: Già trước khi giàu

[VOV2] - Trước nguy cơ “già trước khi giàu”, chúng ta cần có chiến lược để nắm bắt và thích ứng, biến thách thức thành cơ hội.

[VOV2] - Trước nguy cơ “già trước khi giàu”, chúng ta cần có chiến lược để nắm bắt và thích ứng, biến thách thức thành cơ hội.

Mức sinh thấp, già hóa dân số tác động toàn diện đến phát triển kinh tế - xã hội

[VOV2] - "Hệ lụy của mức sinh thấp và dân số già sẽ tác động lâu dài tới số phận của từng cá nhân, gia đình và toàn xã hội" - GS.TS Nguyễn Đình Cử, nguyên Viện trưởng Viện Dân số và các vấn đề xã hội (Đại học Kinh tế quốc dân).

[VOV2] - "Hệ lụy của mức sinh thấp và dân số già sẽ tác động lâu dài tới số phận của từng cá nhân, gia đình và toàn xã hội" - GS.TS Nguyễn Đình Cử, nguyên Viện trưởng Viện Dân số và các vấn đề xã hội (Đại học Kinh tế quốc dân).

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số

[VOV2] - Số người già trên 60 tuổi ở nước ta hiện chiếm hơn 10% và con số này đang tiếp tục gia tăng trong những năm tới. Điều này tác động sâu sắc tới mọi khía cạnh của đời sống xã hội nhất là trong công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

[VOV2] - Số người già trên 60 tuổi ở nước ta hiện chiếm hơn 10% và con số này đang tiếp tục gia tăng trong những năm tới. Điều này tác động sâu sắc tới mọi khía cạnh của đời sống xã hội nhất là trong công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Công tác xã hội trong bối cảnh già hòa dân số

[VOV2] - Già hoá dân số đặt ra nhiều thách thức trong việc đảm bảo an sinh xã hội. Để chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi, công tác xã hội đóng vai trò quan trọng giúp đảm bảo mục tiêu an sinh xã hội của đất nước.

[VOV2] - Già hoá dân số đặt ra nhiều thách thức trong việc đảm bảo an sinh xã hội. Để chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi, công tác xã hội đóng vai trò quan trọng giúp đảm bảo mục tiêu an sinh xã hội của đất nước.

Dân số chạm ngưỡng 100 triệu người: Cần phát huy nguồn lực người cao tuổi

[VOV2] - “Đông đảo người cao tuổi ở nước ta có sức khỏe tốt, trình độ cao, giàu kinh nghiệm và có nhu cầu làm việc. Nhà nước cần có chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để họ tiếp tục cống hiến”, Tiến sỹ Nguyễn Thế Huệ kiến nghị.

[VOV2] - “Đông đảo người cao tuổi ở nước ta có sức khỏe tốt, trình độ cao, giàu kinh nghiệm và có nhu cầu làm việc. Nhà nước cần có chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để họ tiếp tục cống hiến”, Tiến sỹ Nguyễn Thế Huệ kiến nghị.

Việt Nam 100 triệu người: Cơ hội và thách thức

[VOV2] - Dân số đạt mốc 100 triệu dân là một cơ hội lớn để Việt Nam có thể nâng tầm ảnh hưởng trong khu vực. Tuy nhiên cùng với đó là không ít thách thức. Việt Nam cần làm gì để tận dụng thời cơ dân số vàng, phát triển đất nước?

[VOV2] - Dân số đạt mốc 100 triệu dân là một cơ hội lớn để Việt Nam có thể nâng tầm ảnh hưởng trong khu vực. Tuy nhiên cùng với đó là không ít thách thức. Việt Nam cần làm gì để tận dụng thời cơ dân số vàng, phát triển đất nước?

Già hóa dân số: Làm thế nào để không trở thành gánh nặng?

[VOV2] - Già hóa dân số, đó là quy luật không thể nào cưỡng được. Tất cả các quốc gia phải chuẩn bị cho già hóa dân số từ sớm. Việt Nam cần tính đến một mô hình mới phù hợp với già hóa dân số và tăng trưởng kinh tế.

[VOV2] - Già hóa dân số, đó là quy luật không thể nào cưỡng được. Tất cả các quốc gia phải chuẩn bị cho già hóa dân số từ sớm. Việt Nam cần tính đến một mô hình mới phù hợp với già hóa dân số và tăng trưởng kinh tế.

Người già Việt Nam đối mặt gánh nặng bệnh tật kép

[VOV2] - Theo Tổng cục Dân số, bình quân mỗi người cao tuổi Việt Nam đối diện với gánh nặng “bệnh tật kép” do nguy cơ tàn phế từ quá trình lão hóa, chi phí điều trị lớn, trong khi hệ thống chăm sóc sức khỏe chưa đáp ứng được nhu cầu.

[VOV2] - Theo Tổng cục Dân số, bình quân mỗi người cao tuổi Việt Nam đối diện với gánh nặng “bệnh tật kép” do nguy cơ tàn phế từ quá trình lão hóa, chi phí điều trị lớn, trong khi hệ thống chăm sóc sức khỏe chưa đáp ứng được nhu cầu.

Đa số người cao tuổi nước ta chưa có sự chuẩn bị cho tuổi già

[VOV2] - “Thế hệ chúng tôi sinh ra trong chiến tranh. Đến giờ lớp người cao tuổi như tôi phải đến 70% không có tích lũy về vật chất”, Tiến sỹ Đàm Hữu Đắc chia sẻ.

[VOV2] - “Thế hệ chúng tôi sinh ra trong chiến tranh. Đến giờ lớp người cao tuổi như tôi phải đến 70% không có tích lũy về vật chất”, Tiến sỹ Đàm Hữu Đắc chia sẻ.

Người cao tuổi nâng cao kỹ năng tự chăm sóc

[VOV2] - Trước thực trạng già hóa dân số đang diễn ra ở nước ta, việc nâng cao kỹ năng tự chăm sóc của người cao tuổi rất quan trọng giúp cuộc sống chủ động, khỏe mạnh…

[VOV2] - Trước thực trạng già hóa dân số đang diễn ra ở nước ta, việc nâng cao kỹ năng tự chăm sóc của người cao tuổi rất quan trọng giúp cuộc sống chủ động, khỏe mạnh…