Từ khóa tìm kiếm: hiến đất làm đường

Lão nông hiến đất làm đường

[VOV2] - “Làm kinh tế nên tôi biết rõ giá trị của phần đất mình hiến, tuy nhiên, tôi cũng hiểu lợi ích mà nó mang lại cho cộng đồng là rất lớn, trong đó có các con của mình nên vui vẻ hiến đất”, ông Trần Đình Khỏe chia sẻ.

[VOV2] - “Làm kinh tế nên tôi biết rõ giá trị của phần đất mình hiến, tuy nhiên, tôi cũng hiểu lợi ích mà nó mang lại cho cộng đồng là rất lớn, trong đó có các con của mình nên vui vẻ hiến đất”, ông Trần Đình Khỏe chia sẻ.

Mẹ liệt sỹ hiến hàng trăm mét vuông đất mở đường

[VOV2] - Giữa lúc giá đất đang lên cao, một bà mẹ liệt sĩ ở tỉnh Hà Tĩnh vẫn tình nguyện hiến đất để làm của chung, xây dựng nông thôn mới.

[VOV2] - Giữa lúc giá đất đang lên cao, một bà mẹ liệt sĩ ở tỉnh Hà Tĩnh vẫn tình nguyện hiến đất để làm của chung, xây dựng nông thôn mới.

Người "vác tù và hàng tổng" ở xã Cao Xá

[VOV2] - “Mặc dù ở tuổi được nghỉ ngơi nhưng được địa phương và nhân dân tín nhiệm nên còn sức khỏe thì tôi vẫn cố gắng đóng góp cho địa phương”, ông Cao Văn Sỹ chia sẻ.

[VOV2] - “Mặc dù ở tuổi được nghỉ ngơi nhưng được địa phương và nhân dân tín nhiệm nên còn sức khỏe thì tôi vẫn cố gắng đóng góp cho địa phương”, ông Cao Văn Sỹ chia sẻ.

Người lan tỏa phong trào hiến đất làm đường ở Tiền Giang

[VOV2] - “Có sự đồng thuận của nhân dân, mọi việc dù khó đến mấy cũng xong. Muốn vậy, mình phải gương mẫu và tuyên truyền để mọi người thông suốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước”, ông Lê Quốc Thượng tâm sự.

[VOV2] - “Có sự đồng thuận của nhân dân, mọi việc dù khó đến mấy cũng xong. Muốn vậy, mình phải gương mẫu và tuyên truyền để mọi người thông suốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước”, ông Lê Quốc Thượng tâm sự.

Người cựu chiến binh gương mẫu của vùng đất cảng

[VOV2] - Với cương vị là Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh tổ dân phố số 8, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng, CCB Đào Tăng luôn hăng hái trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, Nhà nước.

[VOV2] - Với cương vị là Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh tổ dân phố số 8, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng, CCB Đào Tăng luôn hăng hái trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Cựu chiến binh xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ hiến hơn 7.000m2 đất xây dựng

[VOV2] - Những năm qua, Hội Cựu chiến binh xã Tuy Lộc đã đóng góp đáng kể trong phong trào hiến đất làm công trình dân sinh, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự ở khu dân cư.

[VOV2] - Những năm qua, Hội Cựu chiến binh xã Tuy Lộc đã đóng góp đáng kể trong phong trào hiến đất làm công trình dân sinh, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự ở khu dân cư.

Tấm lòng của một cựu chiến binh

[VOV2] - Sẵn sàng hy sinh lợi ích của riêng mình để đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho người khác. Đó cũng chính là phương châm sống của cựu chiến binh Lê Minh Phong ở thành phố Hồ Chí Minh.

[VOV2] - Sẵn sàng hy sinh lợi ích của riêng mình để đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho người khác. Đó cũng chính là phương châm sống của cựu chiến binh Lê Minh Phong ở thành phố Hồ Chí Minh.