Từ khóa tìm kiếm: phát huy giá trị

Kiến tạo hành lang pháp lý vững chắc bảo tồn di sản

[VOV2] - Đã đến lúc Luật Di sản văn hóa cần có những sửa đổi để những “khoảng trống” hành lang pháp lý được lấp đầy, góp phần tạo thuận lợi cho các hoạt động bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa của dân tộc.

[VOV2] - Đã đến lúc Luật Di sản văn hóa cần có những sửa đổi để những “khoảng trống” hành lang pháp lý được lấp đầy, góp phần tạo thuận lợi cho các hoạt động bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa của dân tộc.

Đừng để thực hành di sản thành “biểu diễn" di sản

[VOV2] - Bảo tồn, phát huy tính toàn vẹn của từng loại di sản là điều không dễ, nhất là những loại hình di sản phi vật thể có tính thiêng. Vậy câu chuyện này cần được nhìn nhận ra sao và làm thế nào để không biến thực hành di sản thành “biểu diễn” di sản?

[VOV2] - Bảo tồn, phát huy tính toàn vẹn của từng loại di sản là điều không dễ, nhất là những loại hình di sản phi vật thể có tính thiêng. Vậy câu chuyện này cần được nhìn nhận ra sao và làm thế nào để không biến thực hành di sản thành “biểu diễn” di sản?

Phát huy giá trị các danh hiệu UNESCO để phát triển bền vững tại Việt Nam

[VOV2] - Sáng 3/7, tại Khách Xá Bái Đính, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị quốc tế “Phát huy giá trị các danh hiệu UNESCO phục vụ phát triển bền vững tại Việt Nam”.

[VOV2] - Sáng 3/7, tại Khách Xá Bái Đính, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị quốc tế “Phát huy giá trị các danh hiệu UNESCO phục vụ phát triển bền vững tại Việt Nam”.

Cần nhận diện rõ để phát huy hiệu quả nguồn lực văn hóa các dân tộc Việt Nam

[VOV2] - Văn hóa các dân tộc Việt Nam là nguồn lực phát triển đất nước và nguồn lực ấy hiện còn nhiều tiềm năng. Tuy nhiên, cần phải thay đổi nhận thức, thiết lập chiến lược, chính sách để khai thác hiệu quả nguồn lực quý này.

[VOV2] - Văn hóa các dân tộc Việt Nam là nguồn lực phát triển đất nước và nguồn lực ấy hiện còn nhiều tiềm năng. Tuy nhiên, cần phải thay đổi nhận thức, thiết lập chiến lược, chính sách để khai thác hiệu quả nguồn lực quý này.

Nghiên cứu danh nhân để tiếp nối những giá trị

[VOV2] - Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, đất nước ta đã sản sinh nhiều danh nhân. Nghiên cứu, tuyên truyền về cuộc đời, sự cống hiến của các danh nhân sẽ giúp mỗi người, mỗi dòng tộc thêm tự hào về cha ông mình để từ đó lan tỏa, tiếp nối giá trị.

[VOV2] - Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, đất nước ta đã sản sinh nhiều danh nhân. Nghiên cứu, tuyên truyền về cuộc đời, sự cống hiến của các danh nhân sẽ giúp mỗi người, mỗi dòng tộc thêm tự hào về cha ông mình để từ đó lan tỏa, tiếp nối giá trị.

Thành lập Quỹ bảo tồn Di sản Huế: Cơ hội phát huy giá trị di sản

[VOV2] - Quỹ bảo tồn di sản Huế là Quỹ quốc gia do Chính phủ thành lập và giao UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế trực tiếp quản lý, nhằm huy động nguồn lực để đầu tư cho trùng tu, bảo tồn, phát huy giá trị di sản Huế.

[VOV2] - Quỹ bảo tồn di sản Huế là Quỹ quốc gia do Chính phủ thành lập và giao UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế trực tiếp quản lý, nhằm huy động nguồn lực để đầu tư cho trùng tu, bảo tồn, phát huy giá trị di sản Huế.

Bảo tồn, phát huy giá trị di sản kiến trúc đô thị

[VOV2] - Hệ thống các công trình di sản kiến trúc đô thị nước ta mang đậm dấu ấn văn hoá, lịch sử của nhiều thời kỳ phát triển của đất nước. Tuy nhiên, cần phải ứng xử như thế nào với các di sản kiến trúc này? 

[VOV2] - Hệ thống các công trình di sản kiến trúc đô thị nước ta mang đậm dấu ấn văn hoá, lịch sử của nhiều thời kỳ phát triển của đất nước. Tuy nhiên, cần phải ứng xử như thế nào với các di sản kiến trúc này? 

Hướng Giáy Sapa: Phát huy giá trị văn hóa dân tộc Giáy

[VOV2] - Vũ Thị Ngọc Hướng đau đáu với việc làm thế nào bảo tồn trọn vẹn bản sắc văn hóa dân tộc mình, từ đó thôi thúc Hướng và các bạn tổ chức các tour du lịch trực tuyến giới thiệu đến công chúng những điểm đến hoang sơ đẹp “không tì vết” ở Sa Pa.

[VOV2] - Vũ Thị Ngọc Hướng đau đáu với việc làm thế nào bảo tồn trọn vẹn bản sắc văn hóa dân tộc mình, từ đó thôi thúc Hướng và các bạn tổ chức các tour du lịch trực tuyến giới thiệu đến công chúng những điểm đến hoang sơ đẹp “không tì vết” ở Sa Pa.

Tăng cường bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản Hoàng thành Thăng Long

[VOV2] - Công tác khai quật khảo cổ học đã đem lại nguồn tư liệu xác thực, góp phần tích cực và quyết định việc xây dựng nhiều chương trình bảo tồn, phát huy giá trị của khu di sản Hoàng thành Thăng Long.

[VOV2] - Công tác khai quật khảo cổ học đã đem lại nguồn tư liệu xác thực, góp phần tích cực và quyết định việc xây dựng nhiều chương trình bảo tồn, phát huy giá trị của khu di sản Hoàng thành Thăng Long.

Hội thảo quốc tế về bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hoàng thành Thăng Long

[VOV2] - Ngày 8-9/9, UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Văn phòng đại diện UNESCO tại Hà Nội, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế "20 năm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội".

[VOV2] - Ngày 8-9/9, UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Văn phòng đại diện UNESCO tại Hà Nội, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế "20 năm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội".