Từ khóa tìm kiếm: sửa đổi Luật

Sửa đổi Luật, điện ảnh Việt Nam liệu có "cất cánh"?

[VOV2] - Sửa đổi Luật Điện ảnh có là yếu tố tiên quyết thúc đẩy điện ảnh Việt Nam phát triển?