Đình Hà Vĩ ở số 11 phố Hàng Hòm, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, thờ ông tổ nghề sơn Trần Lư (1470 - 1540), người làng Bình Vọng, xã Văn Bình, huyện Thường Tín. Đình đã được UBND thành phố Hà Nội xếp hạng di tích Lịch sử - Nghệ thuật theo quyết định số 1755/QĐ-UBND ngày 02/4/2014.

Đình Hà Vĩ có diện tích 202,3m2, mặc dù có quy mô không lớn, nhưng có ý nghĩa về mặt lịch sử, văn hóa, kiến trúc tiêu biểu của một ngôi đình tổ nghề trong khu Phố cổ. Theo văn bia, ngôi đình đã được trùng tu sửa chữa nhiều lần vào những năm đầu thế kỷ XX: Duy Tân năm thứ 8 (1914), Khải Định năm thứ 6 (1921), Bảo Đại năm thứ 16 (1941). Năm 1947, ngôi đình bị thực dân Pháp đánh sập; đến năm 1951, nhân dân đã khôi phục lại ngôi đình. Trước khi được tôn tạo, kiến trúc đình Hà Vĩ mang dấu ấn của lần trùng tu giữa thế kỷ XX (1951), tuy không còn bảo tồn được hình thức, kiểu dáng kiến trúc của lần khởi dựng đầu tiên nhưng vẫn mang giá trị về mặt lịch sử và nghệ thuật.

Trải qua thời gian dài tồn tại với những biến cố thăng trầm của lịch sử, của thời tiết khí hậu khắc nghiệt và tác động của con người, đình Hà Vĩ đã bị xuống cấp nghiêm trọng, khuôn viên di tích bị thu hẹp, các công trình phần lớn bị tháo dỡ, phá hủy, nhiều đồ thờ và đồ tế tự có giá trị trong đình hầu hết đã bị hư hại và thất lạc.

Trong những năm vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hoàn Kiếm luôn đặc biệt quan tâm tới công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với thúc đẩy phát triển du lịch. Các công trình đã xếp hạng được tập trung giải phóng mặt bằng và trùng tu, Quận đã dành nguồn vốn lớn từ ngân sách và kêu gọi xã hội hóa trùng tu các di tích.

Trong quá trình trùng tu đình Hà Vĩ, đơn vị Chủ đầu tư cùng các nhà thầu đã thực hiện tốt công tác bảo tồn các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của di tích đình Hà Vĩ, theo đúng các quy định của Luật Di sản Văn hóa.

Dự án “Tu bổ, tôn tạo đình Hà Vĩ” vinh dự là công trình chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua Ái Quốc (11/6/1948 – 11/6/2023), mang lại lợi ích kinh tế - xã hội thông qua hoạt động tham quan, tế lễ, giáo dục cho mọi tầng lớp nhân dân những giá trị lịch sử, văn hóa, góp phần nâng cao dân trí, truyền thống văn hóa. Công trình ở vị trí ngay trong lòng khu phố cổ Hà Nội, nơi buôn bán sầm uất nhất của kinh thành Thăng Long xưa – Hà Nội ngày nay. Vì vậy, việc bảo tồn được một di tích như đình Hà Vĩ – một công trình kiến trúc tôn giáo truyền thống sẽ góp phần tô điểm thêm sắc màu kiến trúc và làm tăng thêm giá trị cho khu vực phố cổ Hà Nội.