Theo số liệu thống kê của Bộ GD-ĐT, tính đến 18h ngày 5/5 đã có 383.783 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trên Hệ thống Quản lý thi. Trong đó, thí sinh tự do: 23.770 (chiếm 6.19%); Thí sinh chỉ xét tốt nghiệp: 85.123 (chiếm 22.18%); Thí sinh chỉ xét tuyển sinh: 3.606 (chiếm 0.94%); Thí sinh đăng ký trực tuyến: 362.219 (chiếm 94.38%); Thí sinh đăng ký trực tiếp: 21.569 (chiếm 5.62%); Thí sinh đăng ký trực tiếp qua dịch vụ công (DVC): 163 (chiếm 0.04%).

Theo Bộ GD-ĐT, tại một số thời điểm số lượng thí sinh truy cập đồng thời vào Hệ thống Quản lý thi tăng đột biến nên xảy ra hiện tượng nghẽn mạng khi truy cập tại một số địa phương và thí sinh gặp khó khăn khi truy cập vào Hệ thống.

Bộ phận trực kỹ thuật của Hệ thống đã triển khai ngay các giải pháp kỹ thuật xử lý nên hệ thống đã hoạt động ổn định bình thường.

Theo quy định, thí sinh sẽ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023 bằng hình thức trực tuyến từ ngày 4/5 đến 17h ngày 13/5.

Tài khoản đăng ký là số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân của thí sinh. Trường hợp thí sinh không có căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân thì sử dụng mã số định danh cá nhân được cơ quan Công an cấp. Nếu thí sinh không có quốc tịch Việt Nam thì sử dụng số hộ chiếu của thí sinh để thay thế.

Theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, chỉ các trường hợp bất khả kháng, học sinh lớp 12 mới đăng ký dự thi tốt nghiệp trực tiếp. Các trường phổ thông trực tiếp hướng dẫn học sinh đăng ký trực tuyến.

Khi đăng ký dự thi, thí sinh phải kê khai bảo đảm chính xác các thông tin về mã tỉnh, thành phố, mã trường phổ thông... đúng quy định.

Về việc đăng ký bài thi tổ hợp/môn thi thành phần, thí sinh đang học lớp 12 năm học 2022-2023 được đăng ký dự thi chỉ một bài thi tổ hợp (Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội) để xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Thí sinh tự do chỉ được đăng ký dự thi các môn thi thành phần trong cùng một bài thi tổ hợp. Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký dự thi, thí sinh không được thay đổi các thông tin về bài thi/môn thi đã đăng ký.

Trong thời hạn đăng ký dự thi, thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển sinh đại học, cao đẳng phải khai báo trên phần mềm đầy đủ, đúng các thông tin kèm minh chứng theo quy định và hướng dẫn để hưởng ưu tiên trong xét tuyển sinh đại học, cao đẳng.