Tại cuộc tập huấn nghiệp vụ xét tuyển, xử lý nguyện vọng xét tuyển được tổ chức ngày 25-26/8, Bộ GD-ĐT lưu ý, Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung tiến hành xử lý nguyện vọng xét tuyển, chỉ làm nhiệm vụ lọc bỏ những thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng cao hơn vào cơ sở đào tạo khác ra khỏi danh sách trúng tuyển dự kiến mà các cơ sở đào tạo gửi lên Hệ thống.

Đối với các trường Đại học có nhiều phương thức xét tuyển, Bộ GD-ĐT yêu cầu cần tiếp tục rà soát dữ liệu xét tuyển sớm, dữ liệu điểm học bạ điện tử của thí sinh, kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp với các điều kiện khác, đối tượng xét tuyển theo đánh giá năng lực,…

Đồng thời các cơ sở đào tạo phải triệt để tuân thủ danh sách thí sinh trúng tuyển chính thức vào trường là danh sách thí sinh được Hệ thống xử lý nguyện vọng xét tuyển gửi lại cho các trường lần cuối (trên cơ sở danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển do cơ sở đào tạo tải lên hệ thống) không được điều chỉnh danh sách trúng tuyển chính thức này.

Đối với thí sinh đã đáp ứng đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm, các Trường không được xét lại mà phải tải danh sách lên hệ thống để xử lý nguyện vọng cùng với các đối tượng xét tuyển khác.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, từ ngày 1/9 đến 17/9, các cơ sở đào tạo tải dữ liệu từ hệ thống để xét tuyển và phối hợp xử lý nguyện vọng, lọc ảo.

Trước 17 giờ ngày 17/9, các cơ sở đào tạo công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.

Trước 17 giờ ngày 30/9, các thí sinh trúng tuyển tiến hành xác nhận nhập học trực tuyển đợt 1 trên hệ thống.

Từ tháng 10 đến tháng 12, các cơ sở đào tạo có thể tổ chức tuyển sinh các đợt bổ sung. Các thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung vào các cơ sở đào tạo sẽ thực hiện theo đề án tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của các cơ sở đào tạo.

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, tính đến 16 giờ ngày 28/8, đã có hơn 2/3 thí sinh thanh toán lệ phí xét tuyển trực tuyến thành công.

Hệ thống thanh toán hoạt động ổn định, công tác hỗ trợ được thực hiện kịp thời 24/7, không có tình trạng nghẽn hay quá tải.