Mới cập nhật

Tiếng Nhật cho nhân viên văn phòng - Bài 6

[VOV2] - Bài 6 - Xin phép sử dụng xe công

Tiếng Trung Quốc du lịch - Bài 18

[VOV2] - Bài 18 - Hỏi đường (Phần 2)

Tiếng Pháp - Bài 18

[VOV2] - Bài 18 - Rèn luyện kỹ năng nghe hiểu

Tiếng Trung Quốc du lịch - Bài 17

[VOV2] - Bài 17 - Hỏi đường (Phần 1)

Tiếng Pháp - Bài 17

[VOV2] - Bài 17 - Rèn luyện kỹ năng nghe hiểu

Tiếng Nhật cho nhân viên văn phòng - Bài 3

[VOV2] - Bài 3: Phỏng vấn khi chuyển việc

Tiếng Nhật cho nhân viên văn phòng - Bài 4

[VOV2] - Bài 4: Ngày làm việc đầu tiên tại công ty mới.

Tiếng Nhật cho nhân viên văn phòng - Bài 2

[VOV2] - Bài 2: Phỏng vấn khi đi xin việc

Tiếng Trung Quốc du lịch - Bài 16

[VOV2] - Bài 16 - Bài ôn tập số 2

Tiếng Pháp - Bài 16

[VOV2] - Bài 16 - Rèn luyện kỹ năng nghe hiểu