Mới cập nhật

Tiếng Anh kể chuyện dành cho trẻ em - Bài 16

[VOV2] - Bài 16: Tiếng Anh kể chuyện dành cho trẻ em

Tiếng Nhật cho nhân viên văn phòng - Bài 8

[VOV2] - Bài 8: Hỏi ngày giờ để đến thăm khách hàng

Tiếng Nhật cho nhân viên văn phòng - Bài 7

[VOV2] - Bài 7: Từ chối lời đề nghị giúp đỡ làm thêm giờ

Tiếng Trung Quốc du lịch - Bài 21

[VOV2] - Bài 21: Mua vé máy bay

Tiếng Pháp - Bài 1

[VOV2] - Bài 1 - Tiếng Pháp nghe hiểu

Tiếng Pháp - Bài 20

[VOV2] - Bài 20 - Rèn luyện kỹ năng nghe hiểu

Tiếng Trung Quốc du lịch - Bài 20

[VOV2] - Bài 20 - Đi tàu hỏa

Tiếng Trung Quốc du lịch - Bài 19

[VOV2] - Bài 19 - Xe buýt và taxi

Tiếng Pháp - Bài 19

[VOV2] - Bài 19 - Rèn luyện kỹ năng nghe hiểu

Tiếng Nhật cho nhân viên văn phòng - Bài 5

[VOV2]- Bài 5: Đề nghị làm thay việc cho đồng nghiệp