03/10/2023

Chào nước Pháp – Bài 9

[VOV2] - Bài 9 - Chi tiêu của người Pháp

[VOV2] - Bài 9 - Chi tiêu của người Pháp

29/09/2023

Tiếng Trung Quốc cho học sinh - Bài số 35

[VOV2] - Bài 35 - Dọn dẹp, trang trí nhà cửa

[VOV2] - Bài 35 - Dọn dẹp, trang trí nhà cửa

24/09/2023

Tiếng Trung Quốc cho học sinh - Bài số 34

[VOV2] - Bài 34 - Trổ tài nấu nướng

[VOV2] - Bài 34 - Trổ tài nấu nướng

23/09/2023

Chào nước Pháp – Bài 8

[VOV2] - Bài 8 - Nền công nghiệp Pháp

[VOV2] - Bài 8 - Nền công nghiệp Pháp

17/09/2023

Tiếng Trung Quốc cho học sinh - Bài số 33

[VOV2] - Bài 33 - Bí quyết có cơ thể khỏe mạnh và cân đối

[VOV2] - Bài 33 - Bí quyết có cơ thể khỏe mạnh và cân đối

15/09/2023

Chào nước Pháp – Bài 7

[VOV2] - Bài 7 - Giới trẻ ở Pháp có còn đọc sách?

[VOV2] - Bài 7 - Giới trẻ ở Pháp có còn đọc sách?

11/09/2023

Tiếng Trung Quốc cho học sinh - Bài số 32

[VOV2] - Bài 22 - Kỳ nghỉ hè bổ ích

[VOV2] - Bài 22 - Kỳ nghỉ hè bổ ích