Mới cập nhật

Tiếng Nhật cho nhân viên văn phòng - Bài 23

[VOV2] - Bài 23: Khiêm tốn khi nhận được lời khen

Tiếng Anh kể chuyện dành cho trẻ em - Bài 30

[VOV2] - Bài 30: Tiếng Anh kể chuyện dành cho trẻ em

Tiếng Nhật cho nhân viên văn phòng - Bài 24

[VOV2] - Bài 24: Sắp xếp tài liệu

Tiếng Anh kể chuyện dành cho trẻ em - Bài 31

[VOV2] - Bài 31: Tiếng Anh kể chuyện dành cho trẻ em

Tiếng Trung Quốc cho học sinh - Bài 4

[VOV2] - Bài 4: Bạn ấy tên là gì?

Tiếng Pháp - Bài 8

[VOV2] - Bài 8: Tiếng Pháp nghe hiểu

Tiếng Anh kể chuyện dành cho trẻ em - Bài 28

[VOV2] - Tiếng Anh kể chuyện dành cho trẻ em - Bài 28

Tiếng Anh kể chuyện dành cho trẻ em - Bài 29

[VOV2] - Bài 29: Tiếng Anh kể chuyện dành cho trẻ em

Tiếng Nhật cho nhân viên văn phòng - Bài 22

[VOV2] - Bài 22: Được khen vì hoàn thành tốt công việc

Tiếng Nhật cho nhân viên văn phòng - Bài 21

[VOV2] - Bài 21: Cấm sử dụng điện thoại vào việc riêng