[VOV2] - Bài 21 - Tham quan vườn bách thú

[VOV2] - Bài 49 - Nói chuyện về đám cưới ở Việt Nam (Phần 2)

Tiếng Anh kể chuyện "Goodbye Mr.Chips" - Bài 34

[VOV2] - Bài 34 - Tiếng Anh kể chuyện "Goodbye Mr.Chips"

Tiếng Nhật trong cuộc sống hàng ngày - Bài 47

[VOV2] - Bài 47: Đi ăn tối tại nhầ hàng ăn Nhật Bản (phần 3)

[VOV2] - Bài 48 - Nói chuyện về đám cưới ở Việt Nam (Phần 1)

[VOV2] - Bài 46 - Đi ăn tối tại nhà hàng Nhật Bản (phần 2)

[VOV2] - Bài 45: Đi ăn tối tại nhà hàng ăn Nhật Bản (phần 1)

[VOV2] - Bài 44: Nói chuyện về văn hóa ẩm thực Nhật Bản (Phần 3)

Mới cập nhật

Tiếng Nhật trong cuộc sống hàng ngày - Bài 31

[VOV2] - Bài 31 - Món ăn đặc trưng của Hà Nội (phần 1)

[VOV2] - Bài 31 - Món ăn đặc trưng của Hà Nội (phần 1)

Tiếng Nhật trong cuộc sống hàng ngày - Bài 36

[VOV2] - Bài 36 - Nói chuyện về thời tiết (phần 3)

[VOV2] - Bài 36 - Nói chuyện về thời tiết (phần 3)

Tiếng Nhật trong cuộc sống hàng ngày - Bài 30

[VOV2] - Bài 30 - Nói chuyện về phố cổ Hà Nội (phần 3)

[VOV2] - Bài 30 - Nói chuyện về phố cổ Hà Nội (phần 3)

Tiếng Nhật trong cuộc sống hàng ngày - Bài 29

[VOV2] - Bài 29 - Nói chuyện về phố cổ Hà Nội (phần 2)

[VOV2] - Bài 29 - Nói chuyện về phố cổ Hà Nội (phần 2)

Tiếng Anh kể chuyện "Goodbye Mr.Chips" - Bài 27

[VOV2] - Tiếng Anh kể chuyện "Goodbye Mr.Chips" - Bài 27

[VOV2] - Tiếng Anh kể chuyện "Goodbye Mr.Chips" - Bài 27

Tiếng Anh kể chuyện "Goodbye Mr.Chips" - Bài 28

[VOV2] - Bài 28 - Tiếng Anh kể chuyện "Goodbye Mr.Chips"

[VOV2] - Bài 28 - Tiếng Anh kể chuyện "Goodbye Mr.Chips"

Tiếng Pháp - Bài 24

[VOV2] - Bài 24 - Tiếng Pháp nghe hiểu

[VOV2] - Bài 24 - Tiếng Pháp nghe hiểu

Tiếng Trung Quốc cho học sinh – Bài số 19

[VOV2] - Bài 19 - Sở thích cá nhân

[VOV2] - Bài 19 - Sở thích cá nhân

Tiếng Nhật trong cuộc sống hàng ngày - Bài 28

[VOV2] - Bài 28 - Nói chuyện về phố cổ Hà Nội (phần 1)

[VOV2] - Bài 28 - Nói chuyện về phố cổ Hà Nội (phần 1)

Tiếng Nhật trong cuộc sống hàng ngày - Bài 27

[VOV2] - Bài 27 - Nói chuyện về phim ảnh (phần 3)

[VOV2] - Bài 27 - Nói chuyện về phim ảnh (phần 3)