15/10/2023

Tiếng Trung Quốc cho học sinh - Bài 37

[VOV2] - Bài 37 - Gọi điện thoại

[VOV2] - Bài 37 - Gọi điện thoại

14/10/2023

Chào nước Pháp – Bài 11

[VOV2] - Bài 11 - Đi lại ở Pháp

[VOV2] - Bài 11 - Đi lại ở Pháp

08/10/2023

Chào nước Pháp – Bài 10

[VOV2] - Bài 10: Nhà ở

[VOV2] - Bài 10: Nhà ở

03/10/2023

Chào nước Pháp – Bài 9

[VOV2] - Bài 9 - Chi tiêu của người Pháp

[VOV2] - Bài 9 - Chi tiêu của người Pháp

29/09/2023

Tiếng Trung Quốc cho học sinh - Bài số 35

[VOV2] - Bài 35 - Dọn dẹp, trang trí nhà cửa

[VOV2] - Bài 35 - Dọn dẹp, trang trí nhà cửa

24/09/2023

Tiếng Trung Quốc cho học sinh - Bài số 34

[VOV2] - Bài 34 - Trổ tài nấu nướng

[VOV2] - Bài 34 - Trổ tài nấu nướng