Mới cập nhật

Tiếng Nhật cho nhân viên văn phòng - Bài 17

[VOV2] - Bài 17: Mời dự tiệc đón chào người mới

Tiếng Pháp nghe hiểu - Bài 5

[VOV2] - Bài 5 - Tiếng Pháp nghe hiểu

Tiếng Nhật cho nhân viên văn phòng - Bài 16

[VOV2] - Bài 16: Hướng dẫn khách đi thang máy

Tiếng Nhật cho nhân viên văn phòng - Bài 15

[VOV2] - Bài 15: Gọi điện yêu cầu đối tác trả tiền nợ cho công ty theo cam kết

Tiếng Anh kể chuyện dành cho trẻ em - Bài 23

[VOV2] - Bài 23 - Tiếng Anh kể chuyện dành cho trẻ em

Tiếng Anh kể chuyện dành cho trẻ em - Bài 22

[VOV2] - Bài 22 - Tiếng Anh kể chuyện dành cho trẻ em

Tiếng Anh kể chuyện dành cho trẻ em - Bài 20

[VOV2] - Bài 20 - Tiếng Anh kể chuyện dành cho trẻ em

Tiếng Anh kể chuyện dành cho trẻ em - Bài 21

[VOV2] - Bài 21 - Tiếng Anh kể chuyện dành cho trẻ em

Tiếng Nhật cho nhân viên văn phòng - Bài 13

[VOV2] - Bài 13: Ứng phó với tin đồn