16/11/2023
14/11/2023

Chào nước Pháp – Bài 15

[VOV2] - Bài 15 - Đời sống âm nhạc của người Pháp

[VOV2] - Bài 15 - Đời sống âm nhạc của người Pháp

06/11/2023

Chào nước Pháp – Bài 14

[VOV2] - Bài 14 - Hoạt động thể thao

[VOV2] - Bài 14 - Hoạt động thể thao

04/11/2023

Tiếng Trung Quốc cho học sinh - Bài 40

[VOV2] - Bài 40 - Đến thăm nhà bạn

[VOV2] - Bài 40 - Đến thăm nhà bạn

30/10/2023
28/10/2023

Chào nước Pháp – Bài 13

[VOV2] - Bài 13 - Ngày của ông bà

[VOV2] - Bài 13 - Ngày của ông bà

22/10/2023

Chào nước Pháp – Bài 12

[VOV2] - Bài 12 - Nước Pháp - điểm đến đầu tiên

[VOV2] - Bài 12 - Nước Pháp - điểm đến đầu tiên

20/10/2023

Tiếng Trung Quốc cho học sinh - Bài 38

[VOV2] - Bài 38 - Đi xem phim