[VOV2] - Bài 9 - Chi tiêu của người Pháp

Tiếng Trung Quốc cho học sinh - Bài số 35

[VOV2] - Bài 35 - Dọn dẹp, trang trí nhà cửa

Tiếng Trung Quốc cho học sinh - Bài số 34

[VOV2] - Bài 34 - Trổ tài nấu nướng

[VOV2] - Bài 8 - Nền công nghiệp Pháp

[VOV2] - Bài 33 - Bí quyết có cơ thể khỏe mạnh và cân đối

[VOV2] - Bài 7 - Giới trẻ ở Pháp có còn đọc sách?

Mới cập nhật

Tiếng Pháp - Bài 28

[VOV2] - Bài 28 - Tiếng Pháp nghe hiểu

[VOV2] - Bài 28 - Tiếng Pháp nghe hiểu

Tiếng Nhật cho trẻ em - Bài 5

[VOV2] - Bài 5 - Hỏi và trả lời về quốc tịch

[VOV2] - Bài 5 - Hỏi và trả lời về quốc tịch

Tiếng Nhật cho trẻ em - Bài 4

[VOV2] - Bài 4 - Hỏi và trả lời về tên

[VOV2] - Bài 4 - Hỏi và trả lời về tên

Tiếng Anh kể chuyện cho trẻ em "Tell me more stories" - Bài 2

[VOV2] - Bài 2 - Tiếng Anh kể chuyện cho trẻ em "Tell me more stories"

[VOV2] - Bài 2 - Tiếng Anh kể chuyện cho trẻ em "Tell me more stories"

Tiếng Nhật cho trẻ em - Bài 3

[VOV2] - Bài 3 - Giới thiệu về tên

[VOV2] - Bài 3 - Giới thiệu về tên

Tiếng Nhật cho trẻ em - Bài 2

[VOV2] - Bài 2 - Chào hỏi khi tạm biệt

[VOV2] - Bài 2 - Chào hỏi khi tạm biệt

Tiếng Anh kể chuyện cho trẻ em "Tell me more stories" - Bài 1

[VOV2] - Bài 1 - Tiếng Anh kể chuyện cho trẻ em "Tell me more stories"

[VOV2] - Bài 1 - Tiếng Anh kể chuyện cho trẻ em "Tell me more stories"

Tiếng Nhật cho trẻ em - Bài 1

[VOV2] - Bài 1 - Chào hỏi lúc gặp nhau

[VOV2] - Bài 1 - Chào hỏi lúc gặp nhau

Tiếng Pháp nghe hiểu - Bài 27

[VOV2] - Bài 27 - Tiếng Pháp nghe hiểu

[VOV2] - Bài 27 - Tiếng Pháp nghe hiểu