[VOV2] - Bài 9 - Chi tiêu của người Pháp

Tiếng Trung Quốc cho học sinh - Bài số 35

[VOV2] - Bài 35 - Dọn dẹp, trang trí nhà cửa

Tiếng Trung Quốc cho học sinh - Bài số 34

[VOV2] - Bài 34 - Trổ tài nấu nướng

[VOV2] - Bài 8 - Nền công nghiệp Pháp

[VOV2] - Bài 33 - Bí quyết có cơ thể khỏe mạnh và cân đối

[VOV2] - Bài 7 - Giới trẻ ở Pháp có còn đọc sách?

Mới cập nhật

Tiếng Anh kể chuyện cho trẻ em “Tell me more stories” - Bài 7

[VOV2] - Bài 7 - Tiếng Anh kể chuyện cho trẻ em "Tell me more stories"

[VOV2] - Bài 7 - Tiếng Anh kể chuyện cho trẻ em "Tell me more stories"

Tiếng Anh kể chuyện cho trẻ em “Tell me more stories” - Bài 6

[VOV2] - Bài 6 - Tiếng Anh kể chuyện cho trẻ em "Tell me more stories"

[VOV2] - Bài 6 - Tiếng Anh kể chuyện cho trẻ em "Tell me more stories"

Tiếng Trung Quốc cho học sinh – Bài số 28

[VOV2] - Bài 28 - Trận đấu bóng đá

[VOV2] - Bài 28 - Trận đấu bóng đá

Chào nước Pháp – Bài 2

[VOV2] - Bài 2 - Làm quen với Pierre, Sophie và Monika

[VOV2] - Bài 2 - Làm quen với Pierre, Sophie và Monika

Chào nước Pháp – Bài 1

[VOV2] - Bài 1 - Những nét cơ bản về nước Pháp

[VOV2] - Bài 1 - Những nét cơ bản về nước Pháp

Tiếng Trung Quốc cho học sinh – Bài số 27

[VOV2] - Bài 27 - Buổi dạ hội

[VOV2] - Bài 27 - Buổi dạ hội

Tiếng Trung Quốc cho học sinh – Bài số 26

[VOV2] - Bài 26 - Đi tham quan Hà Nội

[VOV2] - Bài 26 - Đi tham quan Hà Nội

Tiếng Pháp nghe hiểu - Bài 30

[VOV2] - Tiếng Pháp nghe hiểu - Bài 30

[VOV2] - Tiếng Pháp nghe hiểu - Bài 30

Tiếng Trung Quốc cho học sinh – Bài số 25

[VOV2] - Bài 25 - Danh lam thắng cảnh ở Bắc Kinh

[VOV2] - Bài 25 - Danh lam thắng cảnh ở Bắc Kinh