[VOV2] - Bài 21 - Tham quan vườn bách thú

[VOV2] - Bài 49 - Nói chuyện về đám cưới ở Việt Nam (Phần 2)

Tiếng Anh kể chuyện "Goodbye Mr.Chips" - Bài 34

[VOV2] - Bài 34 - Tiếng Anh kể chuyện "Goodbye Mr.Chips"

Tiếng Nhật trong cuộc sống hàng ngày - Bài 47

[VOV2] - Bài 47: Đi ăn tối tại nhầ hàng ăn Nhật Bản (phần 3)

[VOV2] - Bài 48 - Nói chuyện về đám cưới ở Việt Nam (Phần 1)

[VOV2] - Bài 46 - Đi ăn tối tại nhà hàng Nhật Bản (phần 2)

[VOV2] - Bài 45: Đi ăn tối tại nhà hàng ăn Nhật Bản (phần 1)

[VOV2] - Bài 44: Nói chuyện về văn hóa ẩm thực Nhật Bản (Phần 3)

Mới cập nhật

Tiếng Nhật trong cuộc sống hàng ngày - Bài 40

[VOV2] - Bài 40 - Nói chuyện với đồng nghiệp về phương tiện đi làm

[VOV2] - Bài 40 - Nói chuyện với đồng nghiệp về phương tiện đi làm

Tiếng Pháp nghe hiểu - Bài 25

[VOV2] - Bài 25 - Tiếng Pháp nghe hiểu

[VOV2] - Bài 25 - Tiếng Pháp nghe hiểu

Tiếng Nhật trong cuộc sống hàng ngày - Bài 35

[VOV2] - Bài 35 - Nói chuyện về thời tiết (phần 2)

[VOV2] - Bài 35 - Nói chuyện về thời tiết (phần 2)

Tiếng Nhật trong cuộc sống hàng ngày - Bài 39

[VOV2] - Bài 39 - Nói chuyện về Vịnh Hạ Long (phần 3)

[VOV2] - Bài 39 - Nói chuyện về Vịnh Hạ Long (phần 3)

Tiếng Trung Quốc cho học sinh – Bài số 20

[VOV2] - Bài 20 - Đi mua quần áo

[VOV2] - Bài 20 - Đi mua quần áo

Tiếng Nhật trong cuộc sống hàng ngày - Bài 34

[VOV2] - Bài 34 - Nói chuyện về thời tiết (phần 1)

[VOV2] - Bài 34 - Nói chuyện về thời tiết (phần 1)

Tiếng Nhật trong cuộc sống hàng ngày - Bài 38

[VOV2] - Bài 38 - Nói chuyện về Vịnh Hạ Long (phần 2)

[VOV2] - Bài 38 - Nói chuyện về Vịnh Hạ Long (phần 2)

Tiếng Nhật trong cuộc sống hàng ngày - Bài 33

[VOV2] - Bài 33 - Món ăn đặc trưng của Hà Nội (phần 3)

[VOV2] - Bài 33 - Món ăn đặc trưng của Hà Nội (phần 3)

Tiếng Nhật trong cuộc sống hàng ngày - Bài 32

[VOV2] - Bài 32 - Món ăn đặc trưng của Hà Nội (phần 2)

[VOV2] - Bài 32 - Món ăn đặc trưng của Hà Nội (phần 2)

Tiếng Nhật trong cuộc sống hàng ngày - Bài 37

[VOV2] - Bài 37 - Nói chuyện về Vịnh Hạ Long (phần 1)

[VOV2] - Bài 37 - Nói chuyện về Vịnh Hạ Long (phần 1)