Mới cập nhật

Tiếng Nhật cho nhân viên văn phòng - Bài 30

[VOV2] - Bài 30: Xin phép đi làm muộn

Tiếng Nhật cho nhân viên văn phòng - Bài 29

[VOV2] - Bài 29: Hẹn gọi điện thoại

Tiếng Nhật cho nhân viên văn phòng - Bài 28

[VOV2] - Bài 28: Tại buổi uống rượu

Tiếng Nhật cho nhân viên văn phòng - Bài 25

[VOV2] - Bài 25: Hỏi đồng nghiệp về địa chỉ khách hàng

Tiếng Anh kể chuyện dành cho trẻ em - Bài 32

[VOV2] - Bài 32: Tiếng Anh kể chuyện dành cho trẻ em

Tiếng Trung Quốc cho học sinh - Bài 5

[VOV2] - Bài 5: Cậu ấy là bạn của cậu à?

Tiếng Pháp nghe hiểu - Bài 9

[VOV2] - Bài 9: Tiếng Pháp nghe hiểu