23/12/2023

Hỗ trợ Kỹ năng nghe Toefl ITP trình độ sơ cấp - Bài 4

[VOV2] - Bài 4 - Hỗ trợ Kỹ năng nghe Toefl ITP trình độ sơ cấp

[VOV2] - Bài 4 - Hỗ trợ Kỹ năng nghe Toefl ITP trình độ sơ cấp

21/12/2023

Chào nước Pháp – Bài 19

[VOV2] - Bài 19 - Bạo lực gia đình

[VOV2] - Bài 19 - Bạo lực gia đình

20/12/2023

Tiếng Trung Quốc cho học sinh - Bài 45

[VOV2] - Bài 45 - Đi du lịch Trung Quốc

[VOV2] - Bài 45 - Đi du lịch Trung Quốc

17/12/2023

Tiếng Trung Quốc cho học sinh - Bài 44

[VOV2] - Bài 44 - Phương pháp học tiếng Trung Quốc

[VOV2] - Bài 44 - Phương pháp học tiếng Trung Quốc

15/12/2023

Chào nước Pháp – Bài 18

[VOV2] - Bài 18 - Thanh thiếu niên phạm tội

[VOV2] - Bài 18 - Thanh thiếu niên phạm tội

13/12/2023

Hỗ trợ Kỹ năng nghe Toefl ITP trình độ sơ cấp - Bài 3

[VOV2] - Bài 3 - Hỗ trợ Kỹ năng nghe Toefl ITP trình độ sơ cấp

[VOV2] - Bài 3 - Hỗ trợ Kỹ năng nghe Toefl ITP trình độ sơ cấp

04/12/2023

Hỗ trợ Kỹ năng nghe Toefl ITP trình độ sơ cấp - Bài 2

[VOV2] - Bài 2 - Hỗ trợ Kỹ năng nghe Toefl ITP trình độ sơ cấp

[VOV2] - Bài 2 - Hỗ trợ Kỹ năng nghe Toefl ITP trình độ sơ cấp

02/12/2023

Tiếng Trung Quốc cho học sinh - Bài 43

[VOV2] - Bài 43 - Phong tục tập quán của người Trung Quốc

[VOV2] - Bài 43 - Phong tục tập quán của người Trung Quốc

25/11/2023

Chào nước Pháp – Bài 16

[VOV2] - Bài 16 - Cuộc chiến chống lại bệnh béo phì

[VOV2] - Bài 16 - Cuộc chiến chống lại bệnh béo phì