14/07/2023

Tiếng Trung Quốc cho học sinh – Bài số 26

[VOV2] - Bài 26 - Đi tham quan Hà Nội

[VOV2] - Bài 26 - Đi tham quan Hà Nội

10/07/2023

Tiếng Pháp nghe hiểu - Bài 30

[VOV2] - Tiếng Pháp nghe hiểu - Bài 30

[VOV2] - Tiếng Pháp nghe hiểu - Bài 30

09/07/2023

Tiếng Trung Quốc cho học sinh – Bài số 25

[VOV2] - Bài 25 - Danh lam thắng cảnh ở Bắc Kinh

[VOV2] - Bài 25 - Danh lam thắng cảnh ở Bắc Kinh

06/07/2023

Tiếng Anh kể chuyện cho trẻ em "Tell me more stories" - Bài 5

[VOV2] - Bài 5 - Tiếng Anh kể chuyện cho trẻ em "Tell me more stories" -

[VOV2] - Bài 5 - Tiếng Anh kể chuyện cho trẻ em "Tell me more stories" -

05/07/2023

Tiếng Nhật cho trẻ em - Bài 20

[VOV2] - Bài 20 - Hỏi tuổi

[VOV2] - Bài 20 - Hỏi tuổi

04/07/2023

Tiếng Nhật cho trẻ em - Bài 19

[VOV2] - Bài 19 - Bài ôn tập số 3

[VOV2] - Bài 19 - Bài ôn tập số 3

03/07/2023

Tiếng Nhật cho trẻ em - Bài 18

[VOV2] - Bài 18 - Lễ hội là vào thứ mấy?

[VOV2] - Bài 18 - Lễ hội là vào thứ mấy?

02/07/2023

Tiếng Nhật cho trẻ em - Bài 17

[VOV2] - Bài 17 - Hôm nay là thứ mấy?

[VOV2] - Bài 17 - Hôm nay là thứ mấy?

01/07/2023

Tiếng Nhật cho trẻ em: Bài 15

[VOV2] - Bài 15 - Nói về sở thích (phần 3)

[VOV2] - Bài 15 - Nói về sở thích (phần 3)

01/07/2023

Tiếng Nhật cho trẻ em: Bài 16

[VOV2] - Bài 16 - Bây giờ là mấy giờ ?

[VOV2] - Bài 16 - Bây giờ là mấy giờ ?