Bảo lưu kết quả học tập 1 năm, con quân nhân đủ 18 tuổi có được BHXH Bộ Quốc phòng cấp thẻ BHYT?

Theo quy định, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Bộ Quốc phòng sẽ cấp thẻ BHYT cho các trường hợp như: Con đẻ, con nuôi hợp pháp từ đủ 18 tuổi trở lên nhưng vẫn tiếp tục đi học phổ thông. Tuy nhiên, đối với trường hợp con 17 tuổi đang học cấp 3 nhưng phát hiện bệnh hiểm nghèo, gia đình bảo lưu kết quả sau 1 năm mới tiếp tục đi học phổ thông, theo quy định tại điểm c khoản 13 Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT và khoản 2 Điều 1 Thông tư 143/2020/TT-BQP ngày 08/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật BHYT đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng thì thân nhân của quân nhân là con đẻ, con nuôi hợp pháp từ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi; con đẻ, con nuôi hợp pháp từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học phổ thông thuộc nhóm đối tượng do ngân sách nhà nước đóng BHYT và BHXH BQP cấp thẻ. Trường hợp quân nhân có con 17 tuổi đang theo học phổ thông nhưng phát hiện bệnh hiểm nghèo, cần bảo lưu 01 năm rồi mới tiếp tục đi học phổ thông. Như vậy, nếu quân nhân còn tại ngũ thì thân nhân đó vẫn được cấp thẻ BHYT theo đối tượng thân nhân quân nhân. Trong thủ tục hồ sơ đề nghị cấp thẻ cần bổ sung văn bản đề nghị cấp thẻ của cấp sư đoàn và tương đương trở lên và Giấy xác nhận của cơ sở giáo dục phổ thông nơi thân nhân đang theo học, giấy ra viện, Hồ sơ bệnh án (bản sao).

Thủ tục cấp thẻ BHYT đối với thân nhân quân nhân.

Để được cấp thẻ BHYT theo diện thân nhân quân nhân, thân nhân công nhân, viên chức quốc phòng, điều đầu tiên quân nhân hoặc công nhân, viên chức quốc phòng đó phải còn đang công tác trong quân đội. Đồng thời, thân nhân đó không thuộc đối tượng quy định tại Mục II Phần I Hướng dẫn số 755/HD-BHXH ngày 28/10/2022 về thủ tục hồ sơ, quy trình cấp, quản lý và sử dụng thẻ BHYT trong Bộ Quốc phòng, đó là: Người lao động và thân nhân trong thời gian sinh sống, học tập, công tác, làm việc có thời hạn tại nước ngoài; Đối tượng là thân nhân, học sinh, sinh viên đã tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác (quy định tại Điều 12 của Luật BHYT năm 2014).

Khi làm thủ tục cấp thẻ, quân nhân phải có những giấy tờ như: Tờ khai cấp thẻ BHYT đối với đối tượng tham gia BHYT lần đầu hoặc tăng mới do chuyển đơn vị khác đến; Danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT do đơn vị lập kèm theo đĩa CD có chứa dữ liệu; Văn bản đề nghị cấp thẻ BHYT (Mẫu số 03/BHYT-QĐ); Bổ sung hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT như: Xác nhận của cơ sở giáo dục phổ thông nơi thân nhân đang theo học đối với trường hợp thân nhân là con đẻ, con nuôi hợp pháp từ đủ 18 tuổi trở lên (tính theo tháng sinh dương lịch) nếu còn tiếp tục đi học phổ thông; Xác nhận của UBND xã (phường, thị trấn) đối với trường hợp thân nhân là người nuôi dưỡng hợp pháp của bản thân, của vợ hoặc của chồng; con nuôi hợp pháp; Xác nhận của UBND xã (phường, thị trấn) đối với trường hợp thân nhân sinh sống ở vùng K1, K2 nay đạt chuẩn nông thôn mới hoặc bản sao quyết định công nhận nông thôn mới.

Thân nhân quân nhân đổi thẻ BHYT vào thời gian nào?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2014 và Thông tư số 40 ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế thì “Người tham gia BHYT có quyền đăng ký KCB BHYT ban đầu tại cơ sở KCB tuyến xã, tuyến huyện hoặc tương đương”. Trường hợp khác, phải có sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT đó.

Như vậy, thân nhân QN, thân nhân CN&VCQP, thân nhân người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu thuộc Ban cơ yếu chính phủ, được đăng ký nơi KCB ban đầu tại cơ sở KCB từ tuyến huyện và tương đương trở xuống, phù hợp với nơi sinh sống, cư trú của đối tượng.

BHXH Bộ Quốc phòng thực hiện cấp đổi thẻ BHYT do thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu vào tháng đầu của mỗi quý: Tháng 1, Tháng 4, Tháng 7 và tháng 10. Riêng đối với thẻ BHYT của quân nhân, thực hiện cấp đổi nơi đăng ký KCB ban đầu vào tất cả các ngày làm việc trong tuần, khi quân nhân có nhu cầu thay đổi.

Làm thế nào để thân nhân quân nhân biết giá trị sử dụng của thẻ BHYT?

Hiện nay BHXH BQP không in mới thẻ BHYTđể cấp cho các đối tượng là thân nhân quân nhân, thân nhân công nhân và viên chức quốc phòng, thân nhân người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với QN, thân nhân người làm công tác khác thuộc Ban Cơ yếu chính phủ như trước đây mà chỉ thực hiện gia hạn giá trị sử dụng của thẻ trên hệ thống quản lý dữ liệu tập trung của BHXH BQP.

Để biết giá trị sử dụng của thẻ, người tham gia BHYT có thể thực hiện một trong các cách sau:

- Tra cứu trên Cổng thông tin của BHXH Việt Nam theo địa chỉ https:/baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-thẻ-bhyt.aspx;

- Tra cứu trên ứng dụng VssID;

- Gọi tới tổng đài của BHXH Việt Nam theo số 10999068.

- Gọi điện thoại về BHXH Bộ Quốc phòng qua số điện thoại của Phòng Công nghệ thông tin - Hồ sơ theo điện thoại 069.551829 hoặc Phòng Thu - Sổ, thẻ theo số điện thoại 069.551827 để được hỗ trợ hoặc có thể tra cứu danh sách lưu tại đơn vị.

Mời quý vị và các bạn nghe trao đổi của phóng viên Đài TNVN với bà Đặng Bích Hường - phòng BHYT - Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng về cấp và đổi thẻ BHYT với thân nhân quân nhân tại đây: