Năm 2022, ngành Dự trự Nhà nước đã chủ động có kế hoạch, giải pháp triển khai xuất cấp kịp thời lương thực, vật tư dự trữ quốc gia hỗ trợ cho các địa phương bảo đảm số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu đột xuất, cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, phục vụ quốc phòng, an ninh.

Cụ thể, đã xuất cấp 107.327 tấn gạo trị giá khoảng 1.287 tỷ đồng để hỗ trợ các địa phương cứu đói dịp Tết Nguyên đán 2022, cứu đói giáp hạt, hỗ trợ dịch bệnh Covid - 19, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai mưa lũ, hạn hán, mất mùa, hỗ trợ học sinh vùng đặc biệt khó khăn và dự án trồng rừng cùng 200 tấn gạo viện trợ cho Philippin. Cùng với đó, ngành Dự trự Nhà nước cũng đã xuất cấp nhiều vật tư, thiết bị cứu hộ, cứu nạn tổng giá trị khoảng 148 tỷ đồng.

Việc xuất cấp hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ cho các địa phương những năm gần đây, đặc biệt trong giai đoạn ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid - 19 để kịp thời ứng phó với các tình huống cấp thiết về dịch bệnh, thiên tai là một trong những công cụ điều hành, giải quyết các tình huống đột xuất, cấp bách xảy ra, giúp bảo đảm an sinh xã hội, trực tiếp động viên, khuyến khích người dân vùng bị dịch bệnh, thiên tai, hạn hán, mất mùa sớm ổn định cuộc sống, sản xuất.

Dịp Tết Quý Mão 2023, ngành Dự trữ Nhà nước chuẩn bị sẵn sàng tiêu chuẩn chất lượng gạo, phương án kế hoạch xuất kho, phối hợp địa phương, ngay sau khi Thủ tướng có quyết định, sẽ đưa gạo tới người dân sớm nhất. Dự kiến xuất cấp 15.400 tấn gạo cho 14 tỉnh với số lượng đề nghị hỗ trợ vào khoảng gần 1.100 nhân khẩu với mức hỗ trợ trong 1 tháng Tết là 15kg gạo/người.

Ông Phạm Việt Hà, Vụ trưởng Vụ quản lý hàng dự trữ, Tổng cục Dự trữ Nhà nước cho biết về kế hoạch xuất cấp hỗ trợ cứu đói dịp Tết Quý Mão 2023: