Hóa đơn điện tử được triển khai thí điểm từ năm 2011 theo quy định tại Thông tư số 32 của Bộ Tài chính. Việc sử dụng hóa đơn điện tử được đánh giá là mang lại nhiều lợi ích cho cả cơ quan thuế và người nộp thuế như tiết kiệm chi phí, thuận lợi trong lưu trữ, tìm kiếm, quản lý hóa đơn và đặc biệt là mình bạch hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Luật Quản lý thuế số 38, NĐ 123/2020 của Chính phủ đã có những quy định rất cụ thể về hóa đơn điện tử. Mới đây, ngày 17/9/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 78 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2022 đã hoàn thiện khung pháp lý về hóa đơn điện tử. Theo đó, trừ một số trường hợp theo quy định, còn lại mọi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sẽ phải sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/07/2022.

Bà Lê Thị Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế, Tổng cục Thuế cho biết, để việc áp dụng hóa đơn điện tử, người nộp thuế (NNT) như doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cần phải chuẩn bị phần mềm hóa đơn điện tử, chuẩn bị việc kết nối để chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế thông qua các đơn vị truyền nhận, rồi cũng phải chuẩn bị việc cập nhật quy định mới về hóa đơn điện tử để có thể hiểu rõ quy định không bị sai sót lúng túng khi thực hiện, thay đổi thói quen sử dụng hóa đơn giấy trước đây để thích ứng với điều kiện mớí.

Về hóa đơn điện tử, Thông tư 32/2011 chưa có quy định về hóa đơn có mã của cơ quan thuế cũng chưa quy định bắt buộc các đối tượng phải sử dụng hóa đơn điện tử, chưa quy định phải chuyễn dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế.

Các văn bản về hóa đơn chứng từ như Luật Quản lý thuế số 38, NĐ 123/2020 đã quy định rất rõ về đối tượng sử dụng hóa đơn, có mã hay không có mã của cơ quan thuế, trong đó quy định bắt buộc từ ngày 01/7/2022 doanh nghiệp (DN), tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh phải chuyển sang áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT). Nếu theo quy định trước đây thì một DN có thể áp dụng cùng một lúc nhiều hình thức hóa đơn là HĐĐT, hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in. Nhưng khi thực hiện quy định HĐĐT theo quy định mới thì DN không được sử dụng hóa đơn giấy nữa, trừ các trường hợp được sử dụng hóa đơn giấy do cơ quan thuế đặt in. Một điểm khác biệt quan trọng đó là quy định NNT phải chuyển dữ liệu HĐĐT đến cơ quan thuế. Từ việc quy định này dẫn đến việc phải có các quy định công bố chuẩn định dạng về HĐĐT để các đơn vị cung cấp giải pháp về hóa đơn thực hiện xây dựng phầm mềm hóa đơn và các đơn vị truyền nhận thực hiện việc xây dựng hệ thống kết nối để gửi dữ liệu hóa đơn của NNT đến cơ quan thuế.

Mời quý vị nghe bà Lê Thị Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế, Tổng cục Thuế hướng dẫn một số quy định liên quan tới sử dụng hóa đơn điện tử tại đây: