Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên vừa ký quyết định ban hành kế hoạch thanh tra năm 2023, mục đích nhằm đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực y tế để kịp thời phát hiện ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm.

Tổng số sẽ có 41 cuộc thanh tra trong các lĩnh vực như khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đấu thầu mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, sử dụng vaccine, chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm…

Cụ thể, trong lĩnh vực khám, chữa bệnh và bảo hiểm y tế sẽ có 6 cuộc thanh tra về trách nhiệm thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế; công tác quản lý Nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế, thanh tra toàn diện công tác bệnh viện…

Đối với lĩnh vực dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế, Bộ Y tế sẽ thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về việc quản lý chất lượng thuốc, quản lý thuốc phải kiểm soát đặc biệt và đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, việc thực hiện quy định của pháp luật về các hoạt động công bố, phân loại, đăng ký lưu hành, sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh trang thiết bị y tế…

Đối với các đơn vị được giao thanh tra chuyên ngành, kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Y tế nêu rõ, tại Cục Y tế dự phòng sẽ thực hiện 2 cuộc thanh tra chuyên ngành việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng vaccine.

Bên cạnh đó còn có các hoạt động thanh tra về việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe, việc thực hiện quy định về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức…

Lãnh đạo Bộ Y tế yêu cầu các cuộc thanh tra bảo đảm tính chính xác, khách quan, công khai, dân chủ, kịp thời, đúng pháp luật trong việc tiến hành thanh tra, sự tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định pháp luật về y tế.