Từ khóa tìm kiếm: Làng Văn hóa du lịch

Nước mắt bảo tồn: Kỳ 3 - "Tiến" hay "thoái"?

[VOV2] - Đầu tư văn hóa là đầu tư cho tương lai. Chúng ta không nóng vội, nhưng cũng không cho phép bất cứ một sự lãng phí nào. Sai thì phải sửa, không phù hợp thì phải chuyển đổi. Bảo tồn, phát triển văn hóa - dứt khoát không thể khiên cưỡng.

Kỳ 2: Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam - một mô hình khiên cưỡng

[VOV2] - Bà con dân tộc vùng nào cũng vậy, phải sống với đất đai, thổ nhưỡng, không khí, làng bản của mình. Nếu bị tách ra khỏi không gian văn hóa đó, đương nhiên họ sẽ cảm thấy lạc lõng, xa lạ, còn đâu hồn văn hóa, hồn dân tộc?