Từ khóa tìm kiếm: tố tụng

Vợ chết, chồng trả nợ

[VOV2] - Vợ qua đời nhưng người chồng vẫn có nghĩa vụ với khoản nợ chung do hai người cùng vay.

[VOV2] - Vợ qua đời nhưng người chồng vẫn có nghĩa vụ với khoản nợ chung do hai người cùng vay.

Người bị tạm giam có thể nộp tiền bảo lãnh để được tại ngoại

[VOV2] - Ngoài việc được tổ chức, cá nhân bảo lãnh, người bị tạm giam có thể thông qua biện pháp đặt tiền để được tại ngoại.

[VOV2] - Ngoài việc được tổ chức, cá nhân bảo lãnh, người bị tạm giam có thể thông qua biện pháp đặt tiền để được tại ngoại.

Trường hợp giao dịch dân sự của người chưa thành niên bị tuyên vô hiệu

[VOV2] - Năng lực hành vi dân sự của cá nhân là khả năng bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự thực hiện. Người chưa thành niên là người chưa có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

[VOV2] - Năng lực hành vi dân sự của cá nhân là khả năng bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự thực hiện. Người chưa thành niên là người chưa có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Ủy quyền cho người khác tham gia tố tụng

[VOV2] - Trong các quan hệ tố tụng, không phải lúc nào chủ thể cũng có thể trực tiếp tham gia vào quá trình tố tụng.

[VOV2] - Trong các quan hệ tố tụng, không phải lúc nào chủ thể cũng có thể trực tiếp tham gia vào quá trình tố tụng.

Hình phạt nào cho hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp?

[VOV2] - Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp là hành vi chiếm đoạt, sử dụng bất hợp pháp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ tại Việt Nam. Hành vi này sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

[VOV2] - Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp là hành vi chiếm đoạt, sử dụng bất hợp pháp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ tại Việt Nam. Hành vi này sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Tố tụng Hình sự: Sửa đề phù hợp với thực tế

[VOV2] - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự có hiệu lực từ ngày 1/12/2021 nhằm đáp ứng một số vấn đề cấp thiết phát sinh gần đây.

[VOV2] - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự có hiệu lực từ ngày 1/12/2021 nhằm đáp ứng một số vấn đề cấp thiết phát sinh gần đây.

Người có tiền án, tiền sự được nhận con nuôi?

[VOV2] - Pháp luật có quy định cụ thể về điều kiện để được nhận nuôi con nuôi. Khi trẻ từ 9 tuổi trở lên, pháp luật còn yêu cầu hỏi ý kiến trước khi được nhận nuôi.

[VOV2] - Pháp luật có quy định cụ thể về điều kiện để được nhận nuôi con nuôi. Khi trẻ từ 9 tuổi trở lên, pháp luật còn yêu cầu hỏi ý kiến trước khi được nhận nuôi.

Trao quyền cho công an xã kiểm tra, xác minh tin tố giác tội phạm

[VOV2] - Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự đã bổ sung trách nhiệm tiến hành kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm cho Công an xã (như đối với Công an phường, thị trấn, Đồn Công an).

[VOV2] - Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự đã bổ sung trách nhiệm tiến hành kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm cho Công an xã (như đối với Công an phường, thị trấn, Đồn Công an).