Từ khóa tìm kiếm: bệnh nghề nghiệp

Chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

[VOV2] - Người lao động được hưởng những quyền lợi nhất định từ Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

[VOV2] - Người lao động được hưởng những quyền lợi nhất định từ Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

[VOV2] - "Bệnh Covid-19 nghề nghiệp" được bổ sung vào danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH từ ngày 01/04/2023.

[VOV2] - "Bệnh Covid-19 nghề nghiệp" được bổ sung vào danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH từ ngày 01/04/2023.

Giảm căng thẳng tại nơi làm việc

[VOV2] - Với chủ đề “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 sẽ được tổ chức từ ngày 01-31/5 trên phạm vi toàn quốc.

[VOV2] - Với chủ đề “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 sẽ được tổ chức từ ngày 01-31/5 trên phạm vi toàn quốc.

Covid-19 là bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH

[VOV2] - Bộ Y tế vừa bổ sung COVID-19 vào danh sách các bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội từ ngày 1/4/2023. Bệnh Covid-19 nghề nghiệp là bệnh phát sinh do người lao động phải tiếp xúc với virus SarS-CoV-2 có trong môi trường làm việc.

[VOV2] - Bộ Y tế vừa bổ sung COVID-19 vào danh sách các bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội từ ngày 1/4/2023. Bệnh Covid-19 nghề nghiệp là bệnh phát sinh do người lao động phải tiếp xúc với virus SarS-CoV-2 có trong môi trường làm việc.

Bộ Y tế: COVID-19 là bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH

[VOV2] - Thông tư 02 do Bộ Y tế vừa ban hành, đã bổ sung COVID-19 vào danh sách các bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH. Thông tư này có hiệu lực từ 1/4/2023. Như vậy COVID-19 trở thành bệnh nghề nghiệp thứ 35.

[VOV2] - Thông tư 02 do Bộ Y tế vừa ban hành, đã bổ sung COVID-19 vào danh sách các bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH. Thông tư này có hiệu lực từ 1/4/2023. Như vậy COVID-19 trở thành bệnh nghề nghiệp thứ 35.

Khoảng trống trong khu vực phi chính thức

[VOV2] - Khu vực không có quan hệ lao động hay còn gọi là lao động phi chính thức chiếm hơn 60% lực lượng lao động và luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Song đa phần người lao động lại có tâm lý chủ quan trong việc phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

[VOV2] - Khu vực không có quan hệ lao động hay còn gọi là lao động phi chính thức chiếm hơn 60% lực lượng lao động và luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Song đa phần người lao động lại có tâm lý chủ quan trong việc phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Bảo hiểm tai nạn lao động giúp phòng ngừa rủi ro

[VOV2] - Bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp là chính sách an sinh xã hội thiết thực và hữu ích, góp phần bù đắp tổn thất cho người lao động, chia sẻ rủi ro giữa các doanh nghiệp, hỗ trợ phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

[VOV2] - Bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp là chính sách an sinh xã hội thiết thực và hữu ích, góp phần bù đắp tổn thất cho người lao động, chia sẻ rủi ro giữa các doanh nghiệp, hỗ trợ phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

[VOV2] - Tháng 7/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 88/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

[VOV2] - Tháng 7/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 88/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Tai nạn trên tuyến đường đi làm có được coi là tai nạn lao động để hưởng chế độ?

[VOV2] - Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội khi chẳng may bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sẽ được hưởng những chế độ gì? Trường hợp nào thì được hưởng trợ cấp một lần và trường hợp nào thì được hưởng trợ cấp hàng tháng?

[VOV2] - Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội khi chẳng may bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sẽ được hưởng những chế độ gì? Trường hợp nào thì được hưởng trợ cấp một lần và trường hợp nào thì được hưởng trợ cấp hàng tháng?